Vegard Nilsen er fylkesdirektør for folkehelse i Agder fylkeskommune.

Spør 60.000 egder om hvordan de har det

Publisert

– Vi trenger folks hjelp, så vi kan gjøre et enda bedre folkehelsearbeid i kommunene og fylkeskommunen, sier Vegard Nilsen, fylkesdirektør for folkehelse i Agder fylkeskommune i en pressemelding torsdag.

Folkehelseundersøkelsen i Agder sendes til 60.000 egder fra 20. september til 13. oktober. Vegard Nilsen håper flest mulig vil svare av dem som blir trukket ut.

– Når innbyggerne forteller oss om hvordan de opplever livet, hva de er fornøyde og misfornøyde med, kan vi jobbe mer målrettet med folkehelse. Da kan vi sette inn «trøkket» der det trengs mest, sier fylkesdirektør Vegard Nilsen.

Agder har i flere år hatt utfordringer knyttet til levekår, lavinntekt og andelen uføre. I juni 2023 hadde Agder og Innlandet høyest andel uføretrygdede per fylke, med 14,2 prosent, ifølge tall fra Nav. Bedre levekår er et av hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2030.

Hele meldingen kan du lese her.

Powered by Labrador CMS