Bildet er fra vårens tulipanaksjon i Søgne. Medlemmene Kai Tobiassen, Ole Repstad, Jan Fredrik Knutsen og Øyvind Westly har fylt opp bagasjerommene med 8.420 tulipaner fra Hageland Søgne.

– Vil du bli med i Lions Club Søgne? Søker flere medlemmer

Publisert

– Er du ny innflytter i Søgne, har tidligere vært medlem av Lions, ønsker litt forandring i hverdagen, eller kjenner du på motivasjon til å jobbe frivillig for noen som trenger det? Da er Lions Club Søgne stedet for deg, skriver president Leif Gunnar Vigebo en en epost til N247.

Han sier videre at Lions Club Søgne er en lokal klubb under Lions Norge som nå ønsker å øke sitt medlemstall her lokalt.

Klubbens motto er: Til tjeneste

Videre skriver Vigebo: «Utover katastrofehjelp og humanitær bistand, har Lions generelt fem globale formål som vi jobber kontinuerlig med: diabetes, barnekreft, sult, miljø og syn. I Lions Club Søgne går mer enn 50% av det vi samler inn gjennom vår virksomhet til lokale formål der behovet ikke dekkes av vedtatte offentlige budsjetter. Driften av klubben ordner vi gjennom den kontingenten vi betaler for medlemskapet. I de fleste sammenhenger vil gode tilbakemeldinger for utført arbeid være den beste garantien for å skaffe seg ny beskjeftigelse. Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne».

Tulipan-aksjonen er en landsdekkende Lionssak, og gjennom dette arbeidet samler vi inn midler som går til forebyggende arbeid for barn og unge.

Hva gjør medlemmene?

- I 10 år har Lions Club Søgne utført dugnad for Frelsesarmeen i forbindelse med julegrytene vi har stått ved her i Søgne i adventstiden

- Lions nasjonalt står bak MITT VALG - arbeidet for bl.a. å eliminere mobbing i skolene som er et stort samfunnsproblem og som trenger at engasjerte foreldre, lærere og myndighetspersoner samarbeider om å løse utfordringene. Men også frivilligheten kan hjelpe til, og Lions tilbud til skolene er MITT VALG- prosjektet.

  • Vi samler inn juletrær fra de mest sentrale strøkene i Søgne ila første halvdel av januar hvert år.
  • Vi tar oppdrag som vakter i forbindelse med sykkelløp, deltar som eksamensvakter og utfører annet påfallende arbeid som trenger noen hender fra voksne arbeidsføre mennesker til en rimelig penge.
  • Lions Club Søgne tror at det både for klubben, samholdet i klubben og den enkelte er sunt å svette litt sammen.

Dette er oss

– Vi mener at Lions internasjonalt, nasjonalt og her lokalt har et godt renomme og slik sett burde ha de beste forutsetninger for å rekruttere nye medlemmer til klubben.

– Lions Club Søgne har i dag 21 medlemmer av begge kjønn og som for tiden har et aldersspenn fra 43 til 80 år. De som melder seg inn hos oss, skal bli lyttet til å få tildelt oppgaver som de føler seg komfortable med. De fleste kjenner oss gjennom våre blå kjeledresser/jakker med Lions Club Søgne på ryggen, fortsetter han.

Vigebo skriver videre et klubben også er opptatt av å skape et godt og interessant miljø internt i klubben.

– Vi har medlemsmøte/plenum en gang i måneden (unntatt juli og august). På medlemsmøtene spiser vi et godt måltid sammen, har gode samtaler, gjennomfører et lotteri og henter - hvis mulig - inn noen som kan bidra med et innlegg eller annet, slik at medlemmene føler at de får noe tilbake gjennom å være medlem hos oss i tillegg til det å hjelpe andre. Av og til drar vi på besøk til bedrifter, skoler og annet for å bli oppdatert på hva disse steller med. Klubben er alltid åpen for gode forslag med hensyn til nye aktiviteter og benytter gjerne alternative måter å løse oppgaver på - så lenge disse ligger innenfor Lions mål og etiske normer. Disse finner du ved å søke opp Lions.no på nettet og klikke deg inn på «Om Lions», skriver han.

I følge Vigebo stiller klubben stiller seg nøytral i forhold til religion og politikk.

– Det er bare å ta kontakt med en av oss i styret, så ordner vi at du blir med på et plenumsmøte. Hvis du ønsker det, følger vi opp med mentor og medlemskap i Lions Club Søgne. Bli med da vel, vi ser frem til å møte deg.

I styret sitter:

  • Leif Gunnar Vigebo – president – 975 13940
  • Audun Kjelland – visepresident /serviceansvarlig – 918 71648
  • Magne Helge Lorentsen – sekretær – 480 39540
  • Merete Olsen – administrasjonsansvarlig – 975 43953
  • Cay Erling Knutsen – kasserer – 982 85085
  • Tormod Try – aktivitetsansvarlig – 916 87033
Powered by Labrador CMS