Furre svarer Elefskaas

Publisert

Tallene som blir presentert av Lajla Elefskaas i bsnett.no og N247 28. august om eiendomsskatt og Arbeiderpartiets skatteøkninger må kommenteres. Eiendomsskatten i Kristiansand er i dag høyere enn i Søgne. Hva den blir i den nye kommunen, skal det nye bystyret bestemme. De kommunale avgiftene i Kristiansand er betydelig lavere enn i Søgne. De kommunale avgiftene må harmoniseres i den nye kommunen.
 
I Elefskaas sitt eksempel tas det utgangspunkt i en boligeiendom med en skattetakst etter bunnfradrag på kr. 2 200 000, som har eiendomsskatt på  kr. 4 400 i 2017. Ettersom Søgne har et bunnfradrag kr. 800 000, betyr det at eiendommen har en forsiktig markedsverdi på kr. 3 000 000. Prisnivået skal være fra 2010, da Søgne sist hadde omtaksering for eiendomsskatt.
 
I Kristiansand er det også en forsiktig markedsverdi som er grunnlaget for skattetaksten, og det er prisnivået fra 2011 som gjelder. Det var det året Kristiansand sist hadde omtaksering. Hvis vi regner en prisstigning på 5% fra 2010 (Søgnes omtakseringsår) til 2011 (Kristiansands omtakseringsår) blir tilsvarende eiendom verd kr. 3 150 000. 
 
Regnestykket for eiendomsskatt for sammenlignbare boligeiendommer i de to kommunene blir da:
Søgne: kr. 3 000 000 – bunnfradrag kr. 800 000 x skattesats 2‰ = kr. 4 400
Kristiansand: kr. 3 000 000 x prisstigning 2010-2011 5% x reduksjonsfaktor 0,3915 x skattesats 6,1‰ = kr. 7 522.
 
I Søgne er det valgt å gi bunnfradrag for boliger. Næringseiendom og ubebygde tomter har ikke bunnfradrag og da vil eiendomsskatten være ganske lik i Søgne og Kristiansand for sammenlignbare eiendommer.
 
Når man takserer for eiendomsskatt er målet å finne en forsiktig markedsverdi. I Kristiansand varierer prisene kraftig utfra beliggenhet. Sentrumsnære områder har generelt høyere reell markedsverdi i områder i utkanten av kommunen. Når man skal sammenligne eiendomsskatt i forskjellige kommuner er det derfor lurt å teste på eiendommer som ligger i sammenlignbare områder mht. markedsverdi. 
Hva eiendomsskatten i Nye Kristiansand vil bli, skal avgjøres av det nye bystyret. I Kristiansand har flertallet redusert eiendomsskatten gradvis de senere årene og planen er å fortsette med det.
I tillegg til eiendomsskatt betaler vi som kjent kommunale avgifter til vann, kloakk, søppel og feiing.  Disse avgiftene er høyere i Søgne enn i Kristiansand. I 2016 var avgiftene for en 120 kvadratmeter enebolig  kr 7431 i Kristiansand og kr 9016 i Søgne.  
 
Sum av kommunale avgifter og eiendomsskatt for en 120 kvadratmeter enebolig var i 2016 ca 1500 høyere i Kristiansand enn i Søgne. 
Om dette blir mer enn Arbeiderpartiets økning i skatter og avgifter på i alt 15 milliarder vil nok variere fra person til person. Men det er ihvertfall ikke grunnlag for å si at «AP’s skattepakke lommerusk i forhold til Kristiansands eiendomsskatt!” slik Elefskaas gjør
Harald Furre
Ordfører i Kristiansand 
Sist oppdatert 30.08.2017 klokken 22:47 av Jon Aamodt
Det er leserinnlegget til Lajla Elefskaas som er utgangspunkt for ordfører Harald Furres kommentar. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Powered by Labrador CMS