- Gleder oss til å ta imot elevene 3. januar

Publisert

- Dette har vi ventet på i mange år. Jeg tror det var i 2016 jeg første gang ble involvert i planlegging av en ny skole her på Tangvall, sier rektor ved Tangvall skole, Elin Rekve til N247 samtidig som transportører er i ferd med å fylle opp det nye skolesenteret med møbler og annet inventar. 
N247 har vært tett på planlegging og bygging av Søgne skole- og idrettssenter siden Søgne kommune startet planleggingen, etter hvert i et samarbeid med daværende Vest-Agder fylkeskommune. I 2018 ble saken politisk behandlet etter at det var utarbeidet et rom- og funksjonsprogram.
I 2020 startet arbeidet på tomta, og denne sommeren ble skolens gymsal fra 1962 revet og symboliserte at tiden var i ferd med å renne ut for den gamle ungdomsskolen. 
- Første elevbesøk i desember
Drøye to år etter at entreprenør BRG startet bygging av skole- og idrettssenteret er bygningene overlevert Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune. I likhet med den videregående skolens rektor og fylkesordføreren er Rekve imponert over resultatet, og allerede i kommende uke vil dagens elever ved ungdomsskolen bli invitert inn for å se hva som har vokst frem mens de har gjennomført sin skolegang som nærmeste nabo til byggeplassen. 
- Elevene blir invitert med inn 13., 14. og 15. desember. 2. januar møter skolens ansatte på sin nye arbeidsplass mens elevene har hjemmeskole denne dagen. 3. januar skal alle elevene være på plass her i Søgne skole- og idrettssenter, sier Rekve. 
Samtidig som de nye bygningene blir tatt i bruk, starter riving av restene av den gamle skolen for å gi plass til uteområder, garasjer og verksteder til den videregående skolen.
- Spennende muligheter
- Det beste med å kunne ta i bruk den helt nye skolen blir å få samlet alle aktivitetene våre igjen. Etter at gymsal og andre bygg ved den gamle skolen ble revet, har elever og lærere vært avhengige av transport og undervisning i lånte lokaler på Tinntjønn og Nygård skoler. Vi kunne aldri har klart denne perioden uten den hjelpen vi har fått av disse to skolene, sier Rekve. 
Ikke bare får elever og lærere tilgang til fasiliteter de i en periode har vært nødt til å klare seg uten. Det de nå får til disposisjon er av absolutt ypperste klasse. Helt nye idrettsanlegg og en skole med en rekke nye og moderne funksjoner. 
Artikkelen fortsetter under bildene. 
- Her har vi skolekjøkken med nytt og moderne utstyr i lyse og trivelige lokaler, sier rektor Elin Rekve, (Foto: Jon Aamodt).

Rom for sløyd med moderne maskiner og verktøy under montasje. (Foto: Jon Aamodt).
- Jeg tror både lærere og elever gleder seg til å kunne ta i bruk godt utstyrte rom hvor det er muligheter for å legge til rette undervisningen på en optimal måte, og elevene gleder seg også til igjen å få en skolegård hvor de også selv har vært med å planlegge utforming og innhold.

Sosiale soner
Ungdomsskolen er dimensjonert for 300 elever, og skolesenteret er rikelig utstyrt med store og små rom for ulike aktiviteter. Rektor legger videre vekt på at også for lærere og administrativt personelle vil det nye skolesenteret by på en ny hverdag.
Det er satt av arealer til sosiale soner, bibliotek med komfortable leseplasser og skolen får sin egen kantine. 
- Kantinen er opprinnelig for den videregående skolen, men vi kjører en prøveperiode hvor også ungdomsskolens elever får tilbud om mat i kantina, sier Rekve videre. 
- Stort aldersspenn
Når den videregående skolen fylles med opp til 600 elever og 120 ansatte, og ungdomsskolen med sine rundt 200 elever og 35 ansatte er i full drift, ser ungdomsskolens rektor at aldersspennet fra yngste til eldste elev kan være merkbart og by på utfordringer. 
- Selv om vi er i samme skolesenter legges det opp til en viss grad for skille mellom elever fra de to skolene. Vi er fysisk skilt i to deler av bygningene, og vi har ulike tider for skolestart og fritid. Vi tror derfor dette vil gå fint, og i tillegg benytter vi miljøarbeidere og fagarbeidere som vil være med på å ivareta miljøet i skolene. Dessuten vil samlokaliseringen gi oss muligheter vi ellers ikke hadde fått, utdyper Rekve. 
Artikkelen fortsetter under bildet.
Stoler, møbler og annet inventar leveres i store mengder til skolesenteret som skal ta imot elever i januar 2023. (Foto: Jon Aamodt).
- Beundringsverdig
Samtidig som N247 sammen med ungdomsskolens rektor besøker Søgne skole- og idrettssenter ruller det inn med store og små vareleveranser som markerer at flere år med forstyrrelser i skolens normale rytme går mot slutten.
- Det har vært støv, støy, strømbrudd og forstyrrende trafikk i en lang periode nå. Jeg har stor beundring for alle skolens ansatte og elever som har vært oppe i dette hver eneste dag i denne perioden. De fortjener alle en stor takk for at de tålmodig har holdt ut. Nå går dette mot slutten, og nå bare gleder vi oss til vi skal ta i bruk hele det flotte skole- og idrettssenteret, sier rektor Elin Rekve. 
Moderne og spreke farger har blitt kommentert av flere besøkende på det nye skolesenteret. Ungdomsskolens rektor er sikker på at elevene også blir fornøyd med å få hvert sitt låsbare skap i korridoren. (Foto: Jon Aamodt)
Flere kreative løsninger er tatt i bruk både i klasserom, spesialrom og i sosiale soner. (Foto: Jon Aamodt)
Powered by Labrador CMS