Flere av styremedlemmene i Søgne bydelsråd deltar også i annnet frivillig arbeid. Dette er gjengen som var til stede ved årsmøtets slutt: Magnus Høyem, Bård Holmen Solvik, Tora Marie Hoel, Irene Kaspersen, Kristiansand kommunes koordinator Kari Holmen, Egil Skarprud, Håkon Tønnessen og Ronny Myrene.

Aktuelt fra Søgne bydelsråds årsmøte

Publisert

Rundt 30 innbyggere møtte fram da Søgne bydelsråd gjennomførte sitt første ordinære årsmøte i biblioteket på Tangvall tirsdag kveld. Bydelsrådet ble formelt etablert i et møte på Søgne gamle prestegård i mai 2023, og i følge leder Ronny Myrene pågår arbeid i kulissene med å gjøre rådet mer synlig og tilgjengelig for innbyggerne.

– Vi håper å ha en nettside klar om kort tid. Det vil gjøre det lettere å informere om aktuelle saker og lettere for innbyggerne å komme i kontakt med oss i bydelsrådet, sier Myrene til N247.

Styret fikk også tilslutning fra årsmøtet til å bruke mesteparten av de tildelte 20.000 kronene til arbeidet med nettside og informasjonsarbeid mot innbyggerne i bydelen.

Nye styremedlemmer

De fleste styremedlemmene var ikke på valg i år, men Irene Kaspersen og Enok Enoksen ble ved akklamasjon valgt inn som nye styremedlemmer som erstatning for medlemmer som har gått ut av styret.

I tillegg ble Håkon Tønnessen og Egil Skarprud valgt som nye varamedlemmer i Søgne bydelsråd.

Aktuelle saker

Som nyetablert organ har styremedlemmene brukt tid på å få ting til «å sette seg», men har også vært involvert i konkrete lokale saker mot kommunen.

Myrene informerte om bydelsrådets involvering for bedring av sikringsstiger og lyssetting langs Høllebrygga.

– Vi har også sett på muligheter for å få BUA til Søgne med utlån av sportsutstyr. En mulighet vi diskuterer med BUA i Kristiansand er en mobil enhet som kommer til Søgne med aktuelt utstyr til aktiviteter som er i sesong, informerte lederen.

Rundt 30 innbyggere møtte frem til det første ordinære årsmøtet i Søgne bydelsråd i biblioteket på Tangvall tirsdag kveld.

Saker om badstuflåte og isbane er andre saker bydelsrådet ønsker å se nærmere på i løpet av året. Styremedlemmene har fått flere henvendelser fra innbyggere som ønsker bedring av trafikksikkerhet for myke trafikanter. Her ble det nevnt to områder som bydelsrådet ser på som aktuelle å følge opp mot kommune og fylkeskommune. I denne omgang ble det pekt på strekningen fra Stausland til Søgnetunet og videre langs Tjomsemoen til Tangvall. Fylkets ønske om å etablere lyskryss i stedet for rundkjøring i krysset Tangvallveien-Hølleveien har også ført til flere henvendelser til bydelsrådet i følge styremedlemmene.

Powered by Labrador CMS