Ingen ansatte ved SSHF må ta ut feriedag eller trekkes i lønn

Publisert

Av Nina Føreland, organisasjonsdirektør Sørlandet sykehus HF

Gjennom artikler i ulike medier har det dannet seg et bilde av ansatte ved Sørlandet sykehus som ikke kom på jobb, er avkrevd feriedag. Det er ikke riktig.

Jeg har forståelse for at internmeldingen hvor bruk av feriedager ble nevnt som et alternativ for ansatte som ikke kom seg på jobb grunnet værforholdene denne uken, har skapt reaksjoner. Våre medarbeidere har utvist en utrolig innsats og kreativitet for å finne løsninger for å komme på jobb, og har strukket seg langt for å sikre pasientene på Agder. Det er vi utrolig stolte og takknemlige for. Men så har det vært noen ytterst få som av ulike årsaker ikke har klart å komme på jobb. Vi har oppfordret lederne til å finne individuelle og fleksible ordninger sammen med de få ansatte dette måtte gjelde. Alternativer var avspasering, faglig arbeid/selvstudier, bruk av fleksitid etc. Det å ta seg feriedag var kun ett alternativ som kunne benyttes. Trekk i lønn har aldri vært vurdert.

Som det fremkommer i arbeidsavtaler i offentlige virksomheter, er det ansattes plikt til å sørge for å komme på jobb. Dette snøværet ga våre medarbeidere spesielle utfordringer som fordret fleksibilitet av helseforetaket. Og det vil vi vise.

Det har også vært hevdet at «ledelsen ved sykehuset satt på hjemmekontor mens ansatte måtte på jobb». Her er det også behov for oppklaring. Fylkesberedskapsrådet i Agder var raskt ute da snøkaoset var et faktum og oppfordret alle som kunne, om å la bilen stå og benytte hjemmekontor. Samtidig var det viktig for Agder kollektivtrafikk (AKT) at vi ikke belastet bussene unødig da fremkommeligheten og dermed tilbudet, var begrenset. Det var viktig for oss å lojalt følge disse bestemmelsene så langt som mulig. I likhet med andre virksomheter i de berørte kommunene oppfordret vi derfor til at de som kunne, jobbet hjemme. For sykehusets del var det viktig at parkeringsplassene vi hadde tilgjengelig disse dagene måtte prioriteres til pasienter og ansatte som har samfunnskritiske funksjoner måtte stille fysisk på jobb. Av totalt 7500 medarbeidere jobber cirka 600 administrativt/merkantilt. Noen medarbeidere i kliniske stillinger hadde digital pasientoppfølging hjemmefra. Med andre ord: Ledere og administrativt ansatte tok oppfordringen og satt på hjemmekontor.

Powered by Labrador CMS