Stauslandsveien er åpnet for toveistrafikk, men en mindre strekning vil være lysregulert et par uker fremover.

– Lysregulering et par uker

Publisert

Torsdag 11. april ble Stauslandsveien igjen åpnet for toveistrafikk etter at vestgående kjøreretning har vært steng siden august 2023 grunnet arbeid med nye rør for vann og avløp.

– I dag gjennomføres kartlegging av strekningen videre østover mot Føreidveien og videre langs lokalveien til Føreid. Her skal det trekkes rør i eksisterende trase, men veien blir ikke gravd opp og blokkert på denne strekningen, sier Anita Egeland ved Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune til N247.

Lysregulert

Avkjøring fra Stauslandsveien mot Grønngjelet og Nygårdsheia vil være stengt i tiden veien er lysregulert.

En mindre del av fylkesvei 456, Stauslandsveien, vil være lysregulert i en periode på to til tre uker mens trekking av rør pågår.

– Dette arbeidet er planlagt startet kommende torsdag og pågå en ukes tid. I denne perioden vil også avkjøring fra Stauslandsveien til Grønngjelet og til Nygårdsheia være stengt, sier Egeland.

Hun legger til at det skal være sendt informasjon til skoler og beboere i det aktuelle lokalområdet, men presiserer at Føreidveien ikke vil bli stengt i anleggsperioden.

Når Stauslandsveien nå er åpnet igjen for toveistrafikk, har samtidig den midlertidige fartsreduksjonen og tilhørende skilting på omkjøringen forbi Søgne gamle prestegård og Søgneveien blitt fjernet, og her skal trafikken nå gå som normalt.

Det skal trekkes nye rør også frem mot Føreid, men her vil veien ikke bli stengt.
Powered by Labrador CMS