Anders Ramsland.
Anders Ramsland.

«Ja til Songdalen bydel»

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Da nærmer det seg tiden for å stemme for eller mot hvilken kommune vi skal bo i fremtiden.

Jeg er ikke i tvil om hva jeg kommer til å stemme. I dagens kommune er alt langt ifra perfekt, og det er sikkert flere som har eksempler på ting som ikke fungerer maksimalt.

Men jeg mener at det er gått for kort tid. 4 år er ikke lenge, og faktisk så scorer Kristiansand kommune høyt på Kommunebarometeret. I kommunebarometeret måles kommunens tjenester på 150 forskjellige punkter. I 2022 var Kristiansand den 12 beste kommunen og best av alle store byer i Norge. De 3 gamle kommunene har ikke vært i nærheten av dette tidligere.

Så kan det godt være at enkelte tjenester scorer mye dårligere og at vi finner flere eksempler på dette, men det vil en jo gjøre i alle kommuner og det er jo godt å ha noe å strekke seg etter.

Songdalen kommune var en kommune som ikke hadde store økonomiske rammer å drive med før sammenslåingen. Jeg satt i kommunestyret de 8 siste årene og var med på budsjettforhandlingene hvert år. Det var en drift fra hånd til munn med lite rom for utskeielser.

Ja vi hadde en god eldreomsorg, en av de beste. Men den var ikke bærekraftig i lengden. Budsjettet gikk i minus i flere år.

Når det gjelder skolen i Songdalen kommune så var det også en het potet i alle forhandlinger. Både skolestrukturen i Greipstad og ungdomstrinnet i Finsland.

Etter å ha vært leder i de 4 siste årene i Tjeneste og levekårskomiteen er jeg helt sikker på at både Rosseland skole og ungdomstrinnet i Finsland er tryggere i Kristian­sand enn i Songdalen kommune.

Det var flere prioriteringer vi gjorde i komiteen som rett og slett handlet om å klare å få utført lovpålagte tjenester.

Songdalen kommune hadde over 70 forskjellige samarbeidsavtaler med Kristiansand kommune for å klare å drive alene.

Når en er en liten kommune så er det vanskelig å få kvalifiserte folk i ledige stillinger. Songdalen var heldige å hadde ansatt psykologer, det slet Søgne å få tak i. Men feks logopeder hadde Søgne kun 2 stykk av mens vi ikke fikk ansatt noen. Barn i barnehage og skole fikk ikke den behandlingen de trengte, men nå får de det.

Vi har i dag en skole som ser eleven og gir målretta hjelp til hver enkelt elev. Før sammenslåingen var det mer hele klassen som ble sett. Det er helt forferdelig at elever gikk ut av ungdomsskolen uten å kunne lese å skrive. I dag skal ikke det skje og det er flere enkeltvedtak for opplæring. Det er dyrt for skolen, men mye billigere for samfunnet i årene fremover.

Kristiansand kommune ser lokalsamfunnet og gir god støtte.

Kultur og idrettslag får mer tilskudd i dag enn de gjorde før. Velforeninger får mer penger til opprustning av lekeplasser og fotballbaner. For Songdalen som bydel så har Greipstad idrettslag fått en egen fotballhall på Hortemo og vedlikehold på stadion er blitt mye bedre.

De satser videre på ungdomsklubben på Noden.

Opp Svarttjønnheia bygger kommunen ny gang og sykkelsti, og det er kommet gangvei fra Svarttjønnheia til badeplassen Gratjønn. Nye toaletter på Gratjønn og Stemtjønn er også bygget. Og i Finsland bygges det ny aktivitetspark i Kilen.

Og både i Songdalen og Søgne satser kommunen på rehabilitering av VA grøfter. Det er nødvendig etter ett etterslep som er kjent i de fleste kommuner i landet. Vi har sett gravingen på Tangvall de 3 siste årene og satsingen vil fortsette.

Det er ingen hemmelighet at de som markerer seg mest i Songdalen for å få kommunen tilbake er folk som er over gjennomsnittet i alder for å si det sånn. Men er det riktig at det er disse som skal bestemme fremtiden til Songdalen de neste 60 år?

Nei det er jo ikke det.

Husk å stemme i løpet av uke 4 og 5. Husk å stem for en fremtid i sammen.

Godt valg.

Anders Ramsland

Greipstad

Powered by Labrador CMS