Agder fylkeskommune har satt seg mål om at 50 prosent av mat og drikke skal komme fra lokalprodusenter.
Agder fylkeskommune har satt seg mål om at 50 prosent av mat og drikke skal komme fra lokalprodusenter.

«Agder fylkeskommune går først i toget»

Administrerende direktør i Norsk Mat heier frem Agder fylkeskommune i en pressemelding mandag.
Administrerende direktør i Norsk Mat heier frem Agder fylkeskommune i en pressemelding mandag.

– Agder fylkeskommune går nå først i toget med å ta grep for å øke andelen lokalt produsert mat og drikke. Målet om at 50 prosent av all mat og drikke i offentlige institusjoner skal være produsert lokalt innen 2025 er en god og ambisiøs vei å gå for å støtte lokalmatprodusentene og gi innbyggerne et mangfold av lokalmat, skriver Norsk Mat i en pressemelding mandag morgen.

Forsvaret burde kjempe i fronten

– Jeg håper at alle i Norge har like store ambisjoner som Agder fylkeskommune når det gjelder å tilby norsk mat, lokalmat og økologisk mat. Det burde vært en selvfølge, men det er en lang vei å gå. Siste sak nettopp var om Forsvaret og Rena Leir, som faktisk ligger midt i en stor potetregion, hvor de serverer utenlandske poteter til soldatene sine. Burde ikke nettopp Forsvaret kjempe i fronten for norsk mat, beredskap og sjølberging?, sier administrerende direktør Nina Sundqvist i Stiftelsen Norsk Mat i meldingen.

Kari Brunvatne Kleivset er prosjektleder i Prosjekt Matregion Agder på vegne av Agder fylkeskommune.
Kari Brunvatne Kleivset er prosjektleder i Prosjekt Matregion Agder på vegne av Agder fylkeskommune.

Selv om økonomien kan være stram, er det gode argumenter for å velge lokal mat og drikke, både for forbrukeren og den offentlige innkjøperen. Og det finnes flere muligheter og verktøy som gjør at slike valg kan gjøres oftere og enklere, står det videre.

– Det er mye som skal ordnes i denne saken, men vi er selvsagt fornøyde med at fylkeskommunen har satt i gang dette prosjektet, sier bonde Per Try til N247 mandag formiddag.

På fylkeskommunens hjemmesider er prosjektet beskrevet blant annet slik:

«Prosjektet skal øke bevissthet, kunnskap og kompetanse om mat, matkultur og matressurser på Agder, slik at det skaper positivt, inkluderende engasjement, styrker tilhørighet og øker muligheten for lokal verdiskaping. Prosjektet bygger på strategien Matnasjon Norge.

Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft er en gjennomgående premiss for all aktivitet i prosjektet.»

Prosjektleder (hovedprosjekt) Agder fylkeskommune er Kari Brunvatne Kleivset, tidligere rektor på Søgne videregående skole.

Hun sier at Agder fylkeskommunes rolle i prosjektet er organisering, koordinering, kommunikasjon og kompetanse.

– Det er til nå bevilget over ni millioner kroner til prosjektet som startet i 2022, og vi ønsker å bidra til at produsentene får høyere omsetning. Det er en del infrastrukturelle problemer som må løses, og det jobber vi med nå. Det gjelder blant annet distribusjon og infrastruktur, sier hun.

Hun nevner en økt andel til restaurantfaget, økt produksjon lokalmat, øke omdømmet til lokalmat blant befolkningen i fylket og for tilreisende.

– Reisende skal få oppleve god mat når de kommer til Agder, slår hun fast.

Hun sier videre at det er stor politisk enighet om prosjektet, og politikerne ber meg «kjøre på», avslutter hun.

Powered by Labrador CMS