Rosseland skole.

Vil legge ned flere skoler

Publisert

Fremtiden til flere lokale skoler har vært uviss, og det har tidligere blitt fremmet forslag om nedleggelse av skoler som Rosseland og Tinntjønn.

Nå fremmer kommunedirektøren forslag til skolebehovsplan for hele Kristiansand kommune etter at bystyret har bedt om at en slik plan blir utarbeidet.

Høringsutkastet som nå legges frem til politisk behandling har flere alternative løsninger for perioden fra 2024-2036. Det alternativet som kommunedirektøren anbefaler vil bety nedleggelse av flere skoler i kommunen.

Om alternativet skrives at målsettingen er å redusere antall skoler for en mer effektiv skolestruktur hvor ledig og mindre funksjonell kapasitet fases ut og erstattes med ny mer kompakt og funksjonell kapasitet.

Tinntjønn skole i Søgne er en av skolene som kan bli lagt ned,

Endringene i dette alternativ vil være:

 • Ungdomstrinn på Finsland skole kan på sikt overføres til Songdalen skole.
 • Rosseland skole og Tunballen skole slås sammen på Tunballen skole.
 • Nygård skole og Langenes skole kan på sikt slås sammen på Nygård skole, som bygges ut.
 • Tinntjønn skole og Tangvall skole slås sammen på Tangvall skole, som bygges ut.
 • Lindebøskauen skole og Møvig skole slås sammen på Møvig skole, som bygges ut.
 • Sjøstrand skole og Voiebyen skole kan på sikt slås sammen på Voiebyen skole, som bygges ut.
 • Fiskå skole og ungdomstrinn på Karuss skole slås sammen på Karuss skole, som får et lite tilbygg.
 • Barnetrinnet på Karuss skole deles mellom Vågsbygd skole og Slettheia skole. Slettheia skole byges ut.
 • Elevene i Grim delområde fordeles slik at 1.-3.trinn er på Krossen skole og 4.-7.trinn er på Solholmen skole eller motsatt. Torridal skole 1-7 og Mosby skole kan på sikt slås sammen på Mosby skole. Liten utbygging.
 • Det bygges ny Strømme skole på Hjertetomta (Benestad).
 • Haumyrheia skole etableres på Strømme skole.
Også skolen på Langenes kan bli lagt ned.

Følgende skoleanlegg kan, dersom tiltakene gjennomføres, utfases som skoleanlegg:

 • Rosseland skole (behov for nybygg dersom skolen videreføres)
 • Langenes skole (behov for vedlikeholdstiltak dersom skolen videreføres)
 • Tinntjønn skole (behov for vedlikeholdstiltak dersom skolen videreføres)
 • Lindebøskauen skole (behov for vedlikeholdstiltak og utbygging dersom skolen videreføres)
 • Sjøstrand skole (skolen er et A-bygg og det er avsatt vedlikeholdsmidler til den som frigjøres dersom den ikke videreføres). Fiskå skole (behov for totalrehabilitering i første økonomiplanperiode dersom skolen videreføres)
 • Torridal skole 1-7 (skolen er et A-bygg og det er avsatt vedlikeholdsmidler til den som frigjøres dersom den ikke videreføres).
 • Haumyrheia skole (behov for totalrehabilitering i andre periode dersom skolen videreføres)

 • Politisk behandling i juni

  Før kommunedirektørens forslag sendes på høring skal dette politisk behandles i Oppvekstutvalget 4. juni, deretter i Areal- og miljøutvalget 6. juni og i Formannskapet 12. juni.

Powered by Labrador CMS