En fullsatt kultursal på Søgne gamle prestegård ventet på å ta imot Morten Jentoft da han besøkte Søgne senioruniversitet nylig .

Gratis eller ikke for frivilligheten

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 27. september er siste møtedag for medlemmene av formannskapet før et nytt bystyre konstitueres 11. oktober. På sakskartet denne dagen står blant annet en orientering om frivillige lag og foreningers kostnader ved leie av kommunale lokaler.

Møtet som starter klokken 09.00 kan du følge direkte i Nett TV-vinduet lengre nede i artikkelen. Saksbehandlingen starter klokken 11.00.

Politikerne i Kristiansand har ved flere anledninger lagt premisser for hvordan frivillige i hovedsak skal ha mulighet for å leie kommunale lokaler gratis til sine ordinære aktiviteter.

For lokaler som forvaltes av kultur og innbyggerdialog vises det i saksfremlegget til et tidligere vedtak som sier at «registrerte lag og foreninger hjemmehørende i Kristiansand, skal kunne benytte lokaler og anlegg gratis til sine ordinære aktiviteter. Med «ordinære» aktiviteter menes her den regelmessige medlemsaktiviteten som handler om foreningens formål. Frivillige foreninger må være registrert i Frivillighetsregisteret for å ha adgang til gratis bruk av lokaler som forvaltes av Kultur og innbyggerdialog».

– Betaler 17.500 kroner

I et eget vedlegg til saksfremlegget er vist en oversikt over faste brukere av kommunens kulturarenaer. Vedlegget viser at åtte ulike lag og organisasjoner regelmessig benytter lokaler på Søgne gamle prestegård gratis.

Det som ikke fremgår av samme vedlegg er at Senioruniversitet i Søgne betaler en årlig leie på kroner 17.500 for sine 10 årlige samlinger i kultursalen.

Leder av Senioruniversitet i Søgne, Bjørn Erland sier til N247 at han på bakgrunn av tidligere politiske vedtak stiller seg undrende til at de som frivillig organisasjon skal betale for å låne kommunale lokaler til sine aktiviteter.

Morten Jentoft har vært NRKs utenrikskorrespondent i Russland i åtte år fordelt over to perioder. Her på Søgne gamle prestegård sammen med leder av Senioruniversitet i Søgne, Bjørn Erland og leder av programkomiteen Kristen Fløgstad.

– Vi har forstått at betalingen er fordi vi «konkurrerer» med andre potensielle betalende leietakere ved å ha våre aktiviteter på dagtid, men det er nettopp dette som er vår ordinære aktivitet, sier Erland.

Han legger til at kultursalen på Søgne gamle prestegård er det eneste lokalet i området som dekker foreningens behov når de flere ganger årlig har foredragsholdere som trekker fulle hus som her vil si rundt 230-240 deltakere på arrangementene.

– God reklame

Med så stor interesse for organisasjonens arrangementer tilføyer Erland at foreningen tiltrekker mange deltakere som ikke er fra lokalområdet.

– Vi ser at mange av deltakerne kommer fra andre deler av kommunen enn Søgne, og for mange er det første gangen de besøker Søgne gamle prestegård, og sånn sett er dette også en glimrende reklame for det flotte kultursenteret som er bygget opp her, utdyper han.

Senioruniversitetet er ellers svært fornøyde med å kunne invitere til arrangement på Søgne gamle prestegård, og Erland skryter av service og velvillighet fra personalet på prestegården.

Powered by Labrador CMS