En gruppe elever fra Tinntjønn skole, veldig klare for å bli tatt bilde av.

– Stolt av elevene

Publisert

Som en del av «Jul på prestegården» som arrangeres på Søgne gamle prestegård 10. desember, åpner også Elevutstillingen 2023. Dette er åttende gang elever på åttende trinn fra Tangvall og Tinntjønn skoler i Søgne i samarbeid med profesjonelle kunstnere deltar med kunstutstilling i ukene før jul.

Som tidligere er det Søgne gamle prestegård og Søgne kunstlag som inviterer til utstillingen, og i år har arrangørene ønsket å fokusere på temaet ensomhet eller utenforskap.

– Vi tenkte med en gang at street art som uttrykksform ville passe godt sammen med tema, og vi fikk tak i kunstnerduoen Ane Skjævestad og Sedin Zunic som tok utfordringen på strak arm og raskt satte sammen et passende opplegg for skolene. Kunstnerne brukte god tid sammen med elevene og la et godt grunnlag og forståelse for street art, og elevene brukte mye tid på å utarbeide sjablonger før de kunne begynne å spraymale, forklarer Mardon Brunvatne fra Søgne kunstlag og Vilde Matzow fra Søgne gamle prestegård.

Kunstnerduoen Ane Skjævestad og Sedin Zunic med noen av elementene til 3D-bokstavene.
Kulturkonsulent Vilde Matzow fra Søgne gamle prestegård og Mardon Brunvatne fra Søgne kunstlag på besøk på Tinntjønn skole under prosjektet.

«HÅP»

Til årets utstilling har de to engasjerte kunstnerne ønsket å visualisere tema ved bruk av store 3D-bokstaver som staver et ord. Ordet «HÅP» var også kunstnernes ønske da de så for seg hvordan dette ordet kunne være en påminnelse om at mennesket aldri må miste håpet selv når det ser mørkt ut.

– Vi har registrert en stor glede og spontanitet hos elevene under dette arbeidet, og det er tydelig at både elever, lærere og kunstnerne er veldig fornøyd med hvordan gjennomføringen har blitt. Når alle aktørene er så fornøyd, får vi en bekreftelse på at dette prosjektet har truffet blink blant dagens ungdommer, sier arrangørene videre.

I utkanten av skolegården på Tinntjønn forteller kunstnerne Skjævestad og Zunic om engasjerte elever som har latt seg inspirere av egne eller andre kjente opplevelser når de skal sette sine avtrykk i kunstprosjektet. Tekster og motiver som elevene ved hjelp av egenproduserte sjablonger sprayer på 3D-bokstavene er elevenes egne tanker som kommer til uttrykk.

– Det er unike historier som kommer til frem når de unge får tid og rom til å uttrykke seg. Vi er veldig stolte av elevene, utdyper Skjævestad.

– Solid støtte

For å gjennomføre dette prosjektet har Søgne kunstlag vært avhengige av offentlig støtte, og det er søkt om midler hos Søgne og Greipstad Sparebank som ga 18.000 kroner i støtte til prosjektet.

– Vi har også søkt støtte hos Cultiva, og derfra fikk vi innvilget 40.000 kroner. Cultiva var så interessert i å lære mer om prosjektet at de ga mer enn vi søkte om, sier Mardon Brunvatne.

Åpning

– Torsdag 7. desember blir det vernissage med alle elevene som får oppleve kunstverkene sine ferdig montert for første gang under tuntreet på prestegården. Som vanlig blir det servert mozell i stettglass, som de tar med seg når de går rundt og beundrer egne og andres bidrag til kunstverket. Lærerne er så imponert over den roen elevene har når de går rundt, men ingen løper med stettglass, forteller Matzow.

– Søndag 10. desember klokken 14.00 er det offisiell åpning for publikum der alle inviteres til å se det flotte felles arbeidet elevene har lagt ned. Åpningen blir foretatt av elevrådsnestleder på Tangvall skole, Tobias Severinsen. Vi håper å se mange foreldre denne søndagen. Det er jo også «Jul på prestegården denne dagen», en dag som er verdt et besøk, avslutter arrangørene.

Widad fra åttende trinn ved Tinntjønn skole leverer sitt bidrag til utstillingen.
Powered by Labrador CMS