Yr får 21-dagervarsel

Publisert

– Nå kan du få værvarsel for tre uker på yr.no. Det er et stort hopp fra de ti dagene vi har meldt været for til nå, skriver Meteorologisk Institutt i en pressemelding torsdag formiddag.

Det står videre i meldingen at 21-dagersvarselet viser, som navnet tilsier, værutviklingen 21 dager fremover i tid. Værvarslene viser temperaturutvikling og sjanse for nedbør dag for dag, og også en oppsummeringsboks med oversikt uke for uke tre uker frem. Disse langtidsvarslene vil først og fremst fortelle noe om sannsynligheter og trender, og vil ikke for eksempel si noe om akkurat når på dagen det begynner å regne om 2-3 uker. Varselet finner du under fanen “21-dagersvarsel” på nettsiden yr.no.

– Tiden er inne

Det er ikke ofte at varslingshorisonten blir utvidet, og det har vært en lang utvikling fram til dagens 21-dagersvarsel. På starten av 1900-tallet varslet vi i Norge været kun for inneværende dag, med en antydning av været også for kommende dag. De kommende over 100 årene har værvarslingen hatt en enorm utvikling både i Norge og resten av verden. På starten av 1970-tallet begynte MET med 5-dagersvarsel på NRK TV, og på slutten av 1990-tallet startet vi å varsle 10 dager frem. I mer enn 16 år har Yr levert værvarsler til allmennheten. Utviklingen har vært forskningsdrevet og brukerorientert. 

Produktutviklingssjef og leder for Yr i NRK, Ingrid Støver Jensen, og Yr-leder på Meteorologisk institutt, Anders Doksæter Sivle.

– Værvarslene har blitt stadig mer detaljerte og fått hyppigere oppdatering. Dette har vært mulig fordi vi har ligget i forkant metodisk og teknologisk, blant annet i hvordan vi bruker observasjoner av været. Forskningen vår har nå tatt dette videre og utvidet langtidsvarselet til 21 dager, sier Jørn Kristiansen, direktør for Senter for utvikling av varslingstjenesten på MET. 

Det nye 21-dagersvarselet har lenge vært ønsket fra ulike brukergrupper, forteller Bård Fjukstad, som er varslingsdirektør ved Meteorologisk institutt. 

– Med 21-dagersvarslet utvider vi tilbudet på en god og nyttig måte, sier Fjukstad. 

Lang prosess basert på tilbakemeldinger

Utgangspunktet for nye og bedre tjenester på Yr er at et værvarsel ikke er komplett før det er forstått og brukt, og at det har en nytte og en verdi for brukeren. Ingrid Støver Jensen er

produktutviklingssjef og leder for Yr i NRK og forklarer at prosessen med å jobbe frem nye tjenester på Yr ofte er omfattende. 

– Veien frem til et nytt produkt har gått fra ideer og diskusjoner, via flere runder med forskning og utvikling, design, konseptutvikling, brukertesting og betaversjon, før lansering. Arbeidet med 21-dagersvarselet har faktisk pågått i tre år, sier Støver Jensen.

Viktige spørsmål Yr-teamet hadde fra start, var: Hvordan kan vi utforme varselet slik at det gir en bedre forståelse av usikkerheten lengre fram i tid? Og vil varselet fremdeles være nyttig når vi vektlegger usikkerheten? 

– Vi visste at varselet ville være spesielt relevant for folk som gjør et valg i dag for noe som er avhengig av været lengre fram. Eller noen som planlegger noe i framtiden avhengig av været, men med mulighet til å endre planer senere. Et eksempel er bonden som lurer på når det er lurt å så, gjødsle eller høste, forteller Ingrid Støver Jensen

Yr-teamet har jobbet tett med målgruppen og hatt et panel bestående av blant annet bønder, folk fra havnæring og forsikringsbransjen. 

Det nye 21-dagersvarselet er opprinnelig basert på tre forskjellige værvarslingsmodeller, som alle oppdaterer seg med forskjellig tidsintervall og har ulik geografisk oppløsning. En betydelig innsats har blitt gjort for å gjøre det nye varselet til et sømløst værvarsel, som til enhver tid også samsvarer med det opprinnelige 10-dagersvarselet. I likhet med det vanlige varselet på Yr er også 21-dagersvarselet kalibrert blant annet ved hjelp av data innhentet fra private værstasjoner. 

– 21-dagersvarselet ble lagt ut på beta.yr.no like før sommeren 2023, og vi fikk da hundrevis av tilbakemeldinger fra brukere. Med bakgrunn i disse ble det gjort noen endringer og justeringer i varselet, både datagrunnlaget og i konsept og design, før det nå er lansert. Brukere som Gartnerhallen har også vært med å aktivt teste produktet, fortsetter Støver Jensen.

Det er fortsatt mulig at det blir gjort justeringer også etter lansering, basert på nye tilbakemeldinger. Nederst på varselsiden er det en lenke hvor brukere kan gi oss tilbakemeldinger om det nye produktet. På hjelpesidene til Yr finner du noen flere detaljer om det nye varselet, som er tilgjengelig på Yr.no.

I samarbeid med Climate Futures

Værdataene i det nye langtidsvarselet er hentet fra det europeiske meteorologisenteret, ECMWF. Utviklingen av det nye varselet er en del av arbeidet i Climate Futures, hvor MET er en av samarbeidspartnerene. NRK er også med å utvikle de nye varslene på Yr. Yr er et samarbeid mellom NRK og MET. 

Climate Futures er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), finansiert av Norges forskningsråd, som utvikler klimavarsling fra 10 dager til 10 år fremover for håndtering av klimarisiko i vær- og klimautsatte sektorer. Øyvind Paasche er direktør for senteret og understreker at et av målene til Climate Futures er å gjøre samfunnet best mulig rustet til å være forberedt på, og kunne takle mer ekstreme værhendelser- og fenomener. 

En lengre varslingshorisont, som 21 dager, kan være nyttig for bransjer som må tilpasse driften etter værforholdene. Et eksempel kan være aktører innenfor landbruk som har behov for å forutse og forberede seg på langvarig tørke om sommeren. Andre bransjer som har nytte av værprognoser for flere uker fremover, er for eksempel kraft- og forsikringsbransjen. 

Sjefsforsker for Climate Futures, Erik Kolstad, har fulgt prosessen med utvikling av det nye varselet.

– Innenfor langtidsvarsling opplever vi størst behov for flere tjenester innenfor den tidshorisonten som nå vil dekkes av Yr. Bøndene vi jobber med er veldig interessert i det som skjer mer enn ti dager frem i tid og kommer nok til å ønske den nye tjenesten velkommen med åpne armer. Vi er veldig glad for at Climate Futures har fått anledning til å bidra til utviklingen av de nye varslene, ettersom samfunnsnytten er åpenbar, sier Kolstad. 

Powered by Labrador CMS