Nye veinavn i Søgne

Publisert Sist oppdatert

– I et planlagt stort industriområde nord og vest for Lohnelier kommer det sannsynligvis til å bli behov for minst tre nye adressenevn (veinavn).

Det skriver administrasjonen i kommunen i et forslag til vedtak i Areal- og miljøutvalget 16. november.

Forslagene er Manneheiveien, Dåsåveien  og Eigeflåveien.

– Språkrådet peker på at stedsnavn er kulturminner, og anbefaler at nye adressenavn bygger på og fører videre lokale navnetradisjoner. I det aktuelle utbyggingsområdet er det dokumentert få stedsnavn, men Manneheia, Eigeflåmyra og Dåsåna finnes på gamle kart. Disse navnene er brukt som utgangspunkt for å danne adressenavnene, står det i forslaget.

Språkrådet og Kultur og innbyggerdialog i kommunen, ved rådgiver Marianne Laukvik, har fått uttale seg om navneforslagene og har ingen merknader.

Powered by Labrador CMS