Midlertidig bevæpning av politiet opphører

Publisert

Politiet har siden 25. juni 2022 vært midlertidig bevæpnet som følge av trusselbildet i Norge. Fra 13. mars kl. 0800 vil politiet ikke lenger være bevæpnet i daglig tjeneste, melder politiet i en pressemelding torsdag.
Norsk politi er i utgangspunktet ubevæpnet. Stortinget har besluttet at politiet kan midlertidig bevæpnes i daglig tjeneste når det anses nødvendig for å håndtere en alvorlig trusselsituasjon. Et av vilkårene for denne bestemmelsen er at man må stå overfor en trusselsituasjon utover det som anses som et ordinært trusselbilde.

Den nye normalen
Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har ansvaret for å vurdere terrortrusselen i Norge.
I den siste trusselvurderingen Politidirektoratet har mottatt fra PST beskrives terrortrusselen som «moderat». Det betyr at PST vurderer det som «mulig» at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.
- Basert på trusselbildet slik PST beskriver det, er vår forståelse at vilkåret om at det må være en alvorlig trusselsituasjon utover det som anses som et normalbilde, ikke lenger er til stede. Med det så bortfaller politiets hjemmelsgrunnlag for å være midlertidig bevæpnet i daglig tjeneste, forklarer politidirektør Benedicte Bjørnland.
Den midlertidige bevæpningen av politiet avsluttes 13. mars klokken 08.00.
- Trusselbildet er uforutsigbart og under kontinuerlig utvikling. Situasjonen kan endre seg på kort tid, og politiet gjør det vi kan for raskt å kunne tilpasse oss endringer i trusselbildet, avslutter Bjørnland.
Politidirektør Benedicte Bjørnland. (Foto: Politidirektoratet)
Powered by Labrador CMS