Geir O. Wehus er regionleder i Kreftforeningen Agder.

Myten om at ungdommen ikke røyker – vi trenger en Dagfinn Høybråten!

Publisert

Av Geir O. Wehus, regionleder i Kreftforeningen Agder

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening

De fleste, inkludert politikere, tror at unge ikke røyker lenger. Det er en myte vi må knuse først som sist: 1 av 5 unge røyker. I tillegg snuser 1 av 3, og e-sigaretter blir stadig mer populære. Dette er skremmende høye tall på tobakksbruk blant ungdommene våre, og noe vi er nødt til å gjøre noe med.

Fredag 31. mai er Verdens tobakksfrie dag, og en anledning vi i Kreftforeningen vil benytte til å uttrykke vår sterke bekymring.

Hør bare: Dersom tobakksbruken blant unge forblir på samme nivå som i dag, vil 1 av 5 av dagens 14-åringer etter hvert begynne å røyke. 3 prosent hver dag. Blant disse, kan vi anslå at rundt 400 vil få lungekreft på grunn av røyking. I tillegg vil 17 prosent røyke av og til. Her er det vanskeligere å anslå hvor mange som vil få lungekreft, men vi vet det øker risikoen.

Når så mange ungdommer røyker innimellom, er vi også bekymret for at flere vil begynne å røyke daglig. Spesielt er vi opptatt av dette, fordi vi for første gang på veldig lenge, ser en økning. Dersom alle disse, 1 av 5, begynner å røyke hver dag, blir tallet langt høyere. Da kan vi anslå at over 2600 i dette kullet, vil få lungekreft på grunn av røyking. Dette viser nye beregninger fra Kreftregisteret.

Dette er tall vi ikke kan lukke øynene for.

Husker dere Tove Strand? Sosialministeren som innførte selve Røykeloven i 1988. Dagfinn Høybråten? Den modige og fremsynte KrF-politikeren som tok stafettpinnen og fikk innført totalforbud mot røyking på alle serveringssteder. Til stor protest fra både røykere, utelivsbransjen og andre – men til stor glede for mange.

Motstanden på Sørlandet var formidabel. Fra utesteder som truet med konkurs og nedleggelse. Fra taxinæringen som ga Røykeloven skylden for færre turer til og fra skjenkesteder, fordi mange angivelig drakk sin vin eller øl hjemme i stedet for å gå ut, for å kunne ta seg en røyk. Fra beboere i sentrum som klaget på økt støy fordi restaurantgjestene flyttet seg utendørs for å kunne ta seg en blås. Og så videre.

Lørdag 1. juni er det 20 år siden Høybråtens røykeforbud på serveringssteder ble innført. Det skulle vise seg å gi fantastiske resultater: I løpet av fem år var antallet unge som røyket daglig, halvert.

Dommedag ble gjort til skamme, stort sett – og folkehelsa ble vinneren. Få ønsker seg tilbake til tiden da vi ble omkranset av sigarettrøyk overalt.

Tilbake til den oppvoksende generasjon og 2010-kullet. Deres foreldre hadde kanskje sluttet å røyke, slik at dagens ungdommer ikke har blitt negativt påvirket – og derfor ikke har samme varsellamper på?

Vi trodde de unge hadde mer vett enn oss «gamle». Vi trodde røyk var ut, og at ungdommen ikke røyker. Dessverre ser vi at det ikke stemmer – tvert imot ser det ut til at mange nå oppfatter røyking som kult!

Andelen dagligrøykere blant unge har økt, fra 1 til 3 prosent. Samtidig sier 17 prosent at de røyker «av og til». Det betyr at 20 prosent, 1 av 5 unge, røyker – enten daglig eller av og til. Å røyke sjeldnere enn hver dag øker også risikoen for helseskade. En norsk studie viser at festrøyking økte dødeligheten med 38 prosent etter 15 år, sammenliknet med de som aldri hadde røykt. Den vanligste dødsårsaken var kreft, med hjerte- og karsykdom som nummer to.

Altså: 20 prosent av ungdommen røyker. 30 prosent snuser, og i senere tid har også vape, eller e-sigaretter, begynt å «ta av». Dette er skremmende høye tall, og alle de nye nikotinalternativene markedet flommer over av, bidrar bare til å opprettholde høy nikotinavhengighet blant unge.

Derfor etterlyser vi dagens og morgendagens «Dagfinn Høybråten». Hvor er de modige politikerne, som skal snu trenden? De som våger å utfordre. De unge trenger en helsehelt, en modig og visjonær politiker, som vil gjøre fremtidens generasjoner tobakksfrie. Vi mener dette er en av landets best betalte jobber. Ikke i kroner og øre, men fordi det vil redde så mange liv.

Tiltakene er klare, slik vi i Kreftforeningen ser det: Tobakksprisene må opp, og tobakken må bli mindre tilgjengelig. Og vi ønsker et generasjonsforbud mot tobakk, som vil innebære at personer født i 2010 og senere aldri skal kunne kjøpe røyk, snus og e-sigaretter.

Vi utfordrer politikerne til å ta grep. Se til Røykeloven, Tove Strand og Dagfinn Høybråten. Det ER mulig å få en tobakksfri generasjon!

Powered by Labrador CMS