Ikke flertall for maksimalhøyder på Tangvall

Publisert Sist oppdatert

Formannskapet i Søgne behandlet onsdag administrasjonens forslag om faste etasjegrenser for nye bygg på Tangvall. Det ble ikke flertall for å innføre konkrete maksimalgrenser, men som tidligere skal høyder avgjøres i hver enkelt detaljreguleringsplan. 
Det var Egel Terkelsen (FrP) som fremmet et forslag som ble vedtatt mot stemmene til SV og KrF. Terkelsens forslag innebærer at høyder avgjøres i hver enkelt detaljreguleringsplan, som tidligere har vært praktisert i kommunen. Dersom det bygges høyt må byggene stå så langt fra hverandre at kvalitetene på bakkeplan blir ivaretatt, og skal det bygges tett må byggene av samme årsak være lave. 
Jack Andersen fremmet et tilleggsforslag om at planer som i dag er under behandling ikke skal berøres av endringer som vedtas nå. Dette forslaget ble vedtatt mot stemmene til SV, KrF og V. 
Før avstemningen gjorde Bjørn Egeli det klart at Arbeiderpartiet ville støtte forslaget fra Terkelsen, men ville i tillegg ha med en protokolltilførsel om at det sentralt på Tangvall ikke bygges høyere enn seks etasjer.
Fornøyd utbygger
- Vi er veldig fornøyd med vedtaket i formannskapet. Nå får vi anledning til å få frem vårt prosjekt, Tangvall Arena, sier prosjektleder Jarl Sindland til N247.
Han mener det er bedre å bygg høyt og smalt enn lavt og tett, og legger til at prosjektet vil gi rom for flere kontorarbeidsplasser, noe som i dag er mangelvare på Tangvall.  Detaljreguleringsplanen for Tangvall Arena har vært ute til offentlig ettersyn og ventes å komme til ny politisk behandling før årsskiftet. 
Sist oppdatert 17.10.2018 klokken 13:56 av Jon Aamodt
Utbyggerne av Rådhusveien 36 fulgte debatten i formannskapet onsdag. Bak fra venstre Arne Hallandvik (Prosjektgruppen), Tom Arne Aamodt (Murisør) og prosjektleder Jarl Sindland i samtale med rådmann Kim Høyer Holum, Terje Nuland og Torkjell Tofte. (Foto: Jon Aamodt)
Powered by Labrador CMS