Direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal.

Bedrifter i Agder mangler nesten 2.900 ansatte

Publisert

Bedriftene i Agder er mindre optimistiske enn for ett år siden, men behovet for arbeidskraft er fortsatt stort i fylket.

– Ikke overraskende er mangelen på arbeidskraft størst innen helse og sosial, sier Øyvind Vedal, direktør i NAV Agder i en pressemelding tirsdag morgen.

Omkring 800 virksomheter i Agder har svart på NAVs årlige bedriftsundersøkelse. I år sier 24 prosent av bedriftene at de forventer flere ansatte, mens 10 prosent forventer færre ansatte i løpet av 2023. Netto forventer 14 prosent av bedriftene flere ansatte i år, mot 20 prosent i fjor. Disse tallene er på samme nivå som tallene for Norge samlet.

Av bedriftene som har svart på undersøkelsen, sier 15 prosent at de ikke fikk ansatt den arbeidskraften de trengte. 10 prosent måtte ansette noen med lavere kompetanse enn de egentlig ønsket. Det betyr at en av fire bedrifter ikke fikk tak i den kompetansen de ønsket seg. Tallene for i fjor var omtrent på samme nivå.

Størst sykepleiermangel

Helse og sosial er bransjen som mangler mest arbeidskraft. Her mangler nesten 900 ansatte. Deretter følger varehandel, overnatting- og serveringsvirksomhet og bygg- og anleggsbransjen.

Blant yrkesgruppene er det størst mangel på sykepleiere. I Agder mangler 300 sykepleiere. I tillegg mangler det mange helsefagarbeidere, kokker, servitører og butikkmedarbeidere.

I de yrkene hvor det er mangel på arbeidskraft, krever om lag to tredeler yrkesfaglig utdanning, mens en tredel krever høyere utdanning.

- Mangelen innen helse og sosial bekymrer. Her trenger vi raskt å sette i gang tiltak for å sikre tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft, både på kort og lengre sikt, sier Øyvind Vedal.

Powered by Labrador CMS