Områdeplan for Øygardsheia til sluttbehandling

Publisert

Når plan- og miljøutvalget i Søgne møtes til sitt septembermøte kommer områdereguleringsplanen for Øygardsheia opp til sluttbehandling etter at Vest-Agder fylkeskommune har trukket sin innsigelse til planen.
Det er ViaNova Kristiansand som på vegne av Repstad Eiendom har utarbeidet planen som var til førstegangsbehandling i utvalget i februar 2018. Da planen var ute på høring ble den møtt med innsigelse fra Statens vegvesen og fra Vest-Agder fylkeskommune. Innsigelsen fra Statens vegvesen vil bli imøtekommet, og det har vært ført forhandlinger med fylkeskommunen. Disse har ført til at planen nå er justert før den kommer til sluttbehandling. 
Artikkelen fortsette under annonsen.
Rådmannens forslag er at planen vedtas i den form den nå foreligger. Det er kommunestyret som har siste ord i saken etter at plan- og miljøutvalget har gitt sin innstilling. 
Inntil 154 nye boliger
I tillegg til å skape gode og attraktive boligområder med eneboliger, småhusbebyggelse og flermannsboliger, er planens hovedformål å få til en effektiv og trygg ferdsel for myke trafikanter, sikre parkering for bakenforliggende rekreasjonsområder og turstier og å bedre trafikale forhold ved Langenes skole.
Når hele området er ferdig detaljregulert, vil det kunne bygges inntil 154 nye boliger. I den delen av planen som reguleres ferdig nå, er det regulert inn 74 boenheter. I første byggetrinn klargjøres det for 34 av disse enhetene. I tillegg til de nevnte boligene kommer utleie- eller sekundærleiligheter. I området er det også regulert inn tomt til en ny barnehage, lekeplasser og gjesteparkering for friluftsområder og eksisterende fritidsboliger langs Indre Kilen. Trafikkområdene utenfor Langenes skole med bussholdeplass, parkering og overganger, er en del av planen. 
- Øygardsheia vil gi Søgne kommune gode, attraktive og kvalitetsrike boligtomter, med et tilstøtende stort rekreasjonsområde, skriver administrasjonen avslutningsvis i sin kommentarer til planen. 
- Vi ser frem til at saken kan komme til politisk sluttbehandling i Søgne kommune, sier daglig leder i Repstad Eiendom, Ole J. Bueklev. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Powered by Labrador CMS