- Oppfordret velforeninger til å etablere bydelsråd

Publisert

Rundt 30 personer var møtt frem i den gamle kommunestyresalen på Tangvall etter at en gruppe politikere fra bystyret hadde invitert til informasjonsmøte med hensikt å etablere et bydelsråd for tidligere Søgne kommune. 
- Et bydelsråd vil ha mye større tyngde inn mot politikerne i bystyret og administrasjonen i kommunen enn det dere som velforeninger kan oppnå enkeltvis, sa varaordfører Erik Rostoft (TVP) som innledet møtet. 
Rostoft understreket at han som politiker ikke skulle være med på dannelsen av bydelsrådet. Hans oppgave tirsdag kveld var å informere om muligheter og få de lokale kreftene til selv å ta initiativ til i første omgang å etablere et interimstyre for det som skal bli et bydelsråd. 
- Randesund har allerede holdt på et års tid, og Vågsbygd er på vei til å etablere sitt bydelsråd. Kristiansand har nå blitt en stor by, og vi er avhengige av folk som kjenner de lokale gresstustene, sa Rostoft om byen som nå nærmer seg 112.000 innbyggere, har nesten 9.500 ansatte og et driftsbudsjett på cirka 7,7 milliarder kroner. 
- Lettere hvis dere er enige om prioriteringer
- 2,5 millioner er satt av til bydelene, informerte varaordføreren, men la til at bydelsrådene ikke får pengene til fritt bruk.  
- Dersom dere i bydelen blir enige om prioriteringer, vil det være lettere å få gjennomslag i administrasjonen for tiltak dere er enige om enn om dere kommer enkeltvis og vil ha penger til gode tiltak Vi snakker ikke nå om de store infrastrukturelle tiltakene, men små ting som kan gjøre livet lettere for dere, utdypet han og nevnte som eksempel tildeling av penger til ei badetrapp. 
- Mye nybrottsarbeid
Rostoft understreket at det er mye nybrottsarbeid og at bydelsrådene ikke alltid kan forvente å finne ferdige løsninger. Han la likevel til at det er opp til kommunen å legge til rette med gode systemer og ikke komplisere arbeidet som bydelsråd og andre frivillige lag gjør, spesielt når det skal søkes om kommunal støtte og midler.  Artikkelen fortsetter under bildet. - Dere må forvente mye nybrottsarbeid, sa varaordfører Erik Rostoft (TVP) til de rundt 30 frivillige som var møtt opp i kommunestyresalen tirsdag kveld. (Foto: Jon Aamodt). - Dessuten, med så mye frivillighet som finnes, vet ikke kommunen om alt som finnes der ute. Målet vårt nå er å få igang en prosess, tilføyde han. Etter noen spørsmål fra salen ble det understreket at det ikke nødvendigvis kun er personer som representerer velforeninger som skal sitte i bydelsrådene, men dette er det i stor grad opp til rådene selv å avgjøre når de lager sine statutter. Rostoft viste til erfaringer både fra Randesund og til andre kommuner som er i ferd med å etablere tilsvarende ordninger, og han anbefalte de frivillige fra Søgne til å ta kontakt med disse og henviste også til nettsider med informasjon. Lokale krefter må følge opp Etter litt nøling meldte representanter fra cirka 10 velforeninger pluss en håndfull andre engasjerte frivillige seg til å være med å danne et interimstyre. Det er nå opp til de som har tilkjennegitt sin interesse å ta arbeidet videre og sørge for at bydelen Søgne etablerer et bydelsråd som kan være en pådriver inn mot administrasjonen og folkevalgte i den nye storkommunen.
Sist oppdatert 26.02.2020 klokken 10:44 av Jon Aamodt
Bystyrerepresentant Roy Fardal (uavh.) var blant initiativtakerne til møtet og tok på seg oppgaven med å knytte kontakt mellom de som er interessert i å etablere et interimstyre. (Foto: Jon Aamodt)
Frivillig Bjørg Bjørsvik var opptatt av at frivillighetens kontakt med kommunen ikke må være så komplisert at de frivillige gir opp. Her i salen sammen med bystyrepolitiker Jack Andersen (H). (Foto: Jon Aamodt)
Powered by Labrador CMS