Det er skiltet sone med parkering forbudt i deler av Sentrumsveien og Rådhusveien på Tangvall.

Her er det parkering forbudt

Publisert Sist oppdatert

Etter at en helt ny parkeringskjeller ble åpnet under Tangvall Arena og flere av de eldre parkeringsplassene igjen ble tatt i bruk etter å ha vært utilgjengelige grunnet gravearbeider, har parkeringssituasjonen på Tangvall blitt betydelig bedret.

Vær likevel oppmerksom på at det nylig er innført restriksjoner på parkering i deler av Sentrumsveien og Rådhusveien.

Sone

Hele området i de to nevnte veier fra krysset Rådhusveien - Tangvallveien i vest og frem til krysset Sentrumsveien - Torvgada i øst, er nå skiltet som sone med parkering forbudt og fartsgrense 30 km/t. I praksis vil det si at gateparkering i Rådhusveiens vestlige del ikke lenger er tillat. Det samme gjelder resten av strekningen langs Sentrumsveien.

Innkjøring til Rådhusveien fra vest er skiltet med sone, parkering forbud og fartsgrense 30km/t.

Statens vegvesen skriver følgende om parkering innenfor en sone:

«Dersom du kjører inn i et område hvor det er satt opp soneskilt, vil dette gjelde helt til skilt som viser «slutt på sone» er oppsatt. Skiltet oppheves altså ikke av kryss eller andre skilt, slik som for andre parkeringsregulerende skilt. Innenfor sonen kan det derfor være satt opp andre skilt som du også må følge».

Soneforbudet gjelder til du møter nytt skilt om at sonen oppheves.
Powered by Labrador CMS