Agder politidistrikt tar i bruk elektrosjokkvåpen i hele distriktet.

Politiet i Agder tar i bruk elektrosjokkvåpen

Publisert
Det er denne typen elektrosjokkvåpen som politiet i Agder nå tar i bruk.

– Agder politidistrikt vil nå gradvis ta i bruk elektrosjokkvåpen i hele politidistriktet, skriver politiet i en pressemelding fredag formiddag.

Justis- og beredskapsdepartementet besluttet i 2021 at politiet kunne ta i bruk ytterligere et maktmiddel, elektrosjokkvåpen. Med denne innføringen får politiet et ekstra maktmiddel som kan bidra til å uskadeliggjøre truende personer uten bruk av skytevåpen. Elektrosjokkvåpenet vil gradvis bli tatt i bruk i Agder politidistrikt fra nå av og utover høsten 2023.

– Politiet i Agder tar med seg de gode erfaringene fra testperioden i andre politidistrikt og ser fram til å få et maktmiddel som kan bidra til å løse de farligste situasjonene med mindre risiko for skader for de involverte, sier leder av felles enhet for operative tjenester i Agder politidistrikt, Bård Austad.

Elektrosjokkvåpenet er et maktmiddel som politiet i flere distrikt har testet over en periode på cirka tre år. Siden oppstart av testperioden har pilotdistriktene rapportert om relativt liten grad av bruk. I de tilfellene politiet har benyttet maktmiddelet har man gode erfaringer med bruken. Blant annet har bruk av elektrosjokkvåpen i svært liten grad medført skader og det har i enkelte situasjoner hindret at politiet har måttet bruke skytevåpen.

– Å ta i bruk et nytt maktmiddel er ikke noe politiet tar lett på. Vi søker å løse oppdragene med minst mulig bruk av makt, og med minst mulig inngripende maktmidler. Da er det ekstra viktig at politiet har flere muligheter før de eventuelt må ta i bruk skytevåpen, sier Austad videre i meldingen.

Tilgjengelig statistikk fra andre land viser at i en del hendelser vil elektrosjokkvåpen ha en overtalende effekt på gjerningsperson, som fører til pågripelse uten bruk av makt. Kommunikasjon samtidig med fremvisning av elektrosjokkvåpen er derfor en vesentlig del av politiets opplæring.

– Innføring av elektrosjokkvåpen skal ikke endre måten politiet jobber på, men politiet får tilgjengelig et ekstra maktmiddel som kan bidra til å løse situasjonen før den eskalerer til bruk av skytevåpen. Sentralt i opplæringen som ansatte får, er også hvordan tjenestepersonellet skal følge opp vedkommende som er utsatt for bruk av elektrosjokkvåpen, sier Austad.

Våpensystemet som politiet innfører er Axon TASER T7. Våpenet skyter ut små piler som gir fra seg elektriske impulser. Pilene kan trenge gjennom klær, og gir strømstøt i inntil fem sekunder. Strømmen gir sterk smertepåvirkning og fører til manglende kontroll over muskulaturen etter at strømpåvirkningen er over.

Det er i løpet av testperioden ikke påvist alvorlige skader eller helsemessige konsekvenser på de elektrosjokkvåpenet er benyttet mot. Politiet hadde også tett samarbeid med helsesektoren i testperioden for å skape best mulig kompetanse rundt elektrosjokkvåpenet og dens virkninger av politiets bruk.

Powered by Labrador CMS