Den savnede er ca. 194 centimeter høy, og beskrives som slank med normal kroppsbygning, med blå øyne og grått hår, samt at han bruker briller.

Etterlyser savnet mann fra Søgne

Publisert Sist oppdatert

Politiet i Agder etterlyser 66 år gamle Helge Gunstensen fra Søgne, etter at han har vært savnet siden slutten av august/begynnelsen av september 2023.

Det skriver Agder politidistrikt i en pressemelding fredag formiddag.

Etterlysningen i media med navn og bilde skjer i samråd med de pårørende. Håpet er at noen kan ha informasjon om savnede som kan hjelpe politiet å finne ham.

- Siste sikre observasjon av savnede er torsdag 31. august cirka kl. 12.00 på Tangvall. Den savnede skal etter dette ha tatt taxi til hans bopel, som er i Tånevigveien i Søgne, sier Marie Bue, politifaglig etterforskningsleder ved Søgne og Songdalen politistasjon.

Den savnede er cirka 194 centimeter høy, og beskrives som slank med normal kroppsbygning, med blå øyne og grått hår, samt at han bruker briller.

Politiet ber om at de som kan ha observert savnede torsdag 31. august etter kl. 12.00, eller har annen informasjon i saken som politiet bør kjenne til, om å ta kontakt med politiet.

- Politiet holder alle muligheter åpne i saken. Det er fortsatt uklart hva som har skjedd, og vi kan derfor ikke utelukke at det kan ha funnet sted et straffbart forhold. Det er ingenting som tyder på at savnede selv har reist bort for å gjøre seg utilgjengelig. Politiet vil likevel presisere at vi undersøker en savnet-sak, og at vi ikke har noen indikasjoner som tilsier noe straffbart, sier Bue.

Politiet har ikke informasjon om at den savnede har disponert noen kjøretøy. Området rundt Tånevig er derfor av spesiell interesse, med mindre det viser seg at savnede er observert andre steder.

Gunstensen ble meldt savnet av familie etter at de ikke hadde fått kontakt med ham. Det er registrert noen elektroniske spor til og fra savnedes telefon 1. september, men etter dette er det ingen kommunikasjon som politiet med sikkerhet vet at stammer fra savnede.

Politiet arbeider aktivt for å finne savnede og har gjort flere undersøkelser i saken, blant annet ved søk på og i nærheten av bopel, rundspørringer i området og vitneavhør, uten at det har ledet til savnede.

- Våre undersøkelser har ikke ført frem. Politiet ønsker derfor nå å høre om det er noen som vet eller kan ha sett noe relevant, som kan bidra til at vi får klarhet i hva som har skjedd og hvor den savnede er, sier Bue.

Tips kan meldes inn til politiet på politiet.no og telefonnummer 02800.

Powered by Labrador CMS