Politiets analyse om ungdomskriminalitet i Agder

Publisert

Sommeren 2023 var det flere mediesaker og mye fokus på ungdomskriminalitet og vold blant ungdom i Agder. Med bakgrunn i dette har Agder politidistrikt utarbeidet en straffesaksanalyse om vold, trusler og ran begått av personer under 18 år i politidistriktet.

Med straffesaksanalysen har politiet i Agder oppdatert tallmateriale og en fersk analyse knyttet til ungdomskriminalitet. Denne er i høst presentert for kommuner, samvirkeaktører og medier på Sørlandet.

Tirsdag 31. oktober hadde NRK Debatten en viktig debatt om en bekymringsfull utvikling knyttet til ungdomskriminalitet og den krevende ressurssituasjonen i norsk politi. Tallene i straffesaksanalysen og den store bekymringen som er knyttet til ungdomskriminalitet, også i Agder, kom ikke frem i NRK Debatten.

Hele rapporten med tallmateriale kan leses her.

– Det er synd at den negative utviklingen og tallmaterialet i Agder ikke kom frem i NRK Debatten. Analysen om ungdomskriminalitet i Agder er laget nettopp for å bidra til en felles situasjonsforståelse og et faktabasert og nyansert grunnlag for videre diskusjoner. Det er viktig for oss at alle relevante samvirkeaktører i Agder kjenner til analysen, sier politimester i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt.

– At nesten halvparten av gjerningspersonene er under den kriminelle lavalder på 15 år bekymrer politiet. Vår verktøykasse knyttet til å forebygge negativ utvikling hos disse barna er begrenset og forsterker behovet for samhandling med våre samvirkeaktører, sier Askholt.

Det er identifisert 172 gjerningspersoner i alderen 10-17 år knyttet til vold, trusler og ran, men kun noen få ungdommer er involvert i flere straffbare forhold.

– Analysen viser at de aller fleste kun er involvert i ett straffbart forhold, og at det dermed kun er snakk om noen få ungdommer som er involvert i flere straffbare forhold. Det er disse ungdommene som utfordrer oss mest, sier Askholt.

Powered by Labrador CMS