«To av tre kan akseptere vindkraft på land - på visse betingelser»

Publisert
Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

– Utbygging på industritomter, flere arbeidsplasser og større inntekter til kommunene er noe av det som skal til for at folk aksepterer vindkraftutbygging i sin hjemkommune, skriver NHO i en pressemelding lørdag formiddag.

Organisasjonen skriver videre at vindkraft på land er en omdiskutert kraftform i Norge. En ny NHO-undersøkelse viser likevel at så mange som to av tre kan akseptere vindkraft i egen kommune, riktignok på noen betingelser.

Se fylkesoversikten i pressemeldingen.

- Det er interessante funn. Vindkraft på land er en vanskelig sak, men bildet er kanskje mer sammensatt enn vi har trodd, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

33 prosent på industritomter

2.294 personer ble våren 2023 blant annet spurt hva som skal til for at de skal akseptere vindkraft i egen kommune. De kunne krysse av på tre svaralternativ. 18 prosent svarte «Ikke noe som kan få meg til å akseptere vindkraft i min kommune», 13 prosent svarte «Vet ikke». Én prosent svarte «Annet». 68 prosent krysset av på et eller flere av alternativer, som gir følgende fordeling:

  • «Vindmøller på allerede utbygde industritomter» 33 prosent
  • «Ikke for store vindmøller» 20 prosent
  • «Mer inntekt til kommunen» 30 prosent
  • «Flere arbeidsplasser i kommunen» 26 prosent

Lokal aksept

Riktignok svarte kun én prosent at de ikke hadde noen problemer med å akseptere vindkraft i hjemkommunen.

- Vi trenger vindkraft på land for å sikre rimelige strømpriser, arbeidsplasser og for å nå klimamålene. Men for å få lokal aksept må vi se på hva som skal til for å få folk med. Dette er en interessant pekepinn, sier Almlid.

Åtte av 10 for mer fornybar

Undersøkelsen tok også for seg fornybar energi i stort. 79 prosent er helt eller delvis enig i at vi må øke produksjonen av fornybar energi i Norge. Av kraftformer folk mener er viktigst å satse på for å få nok kraft det nærmeste tiåret, er vannkraft mest populært (50 prosent), solenergi (40 prosent) og havvind (34 prosent). Flere svar var mulig.

Powered by Labrador CMS