Serine klippet snora

Publisert

Torsdag formiddag var det offisiell åpning med snorklipping av den nye gang- og sykkelveien og den nye bussholdeplassen ved Nygård skole i Søgne. Elevrådsrepresentant Serine Simonsen fikk hjelp av fylkesordfører Arne Thomassen (H) og Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (AP) da hun klippet det røde båndet og erklærte det nye anlegget for åpnet. 
Før snorklippingen var det gratulasjoner og omtaler av arbeidene som er utført, både fra politikerne og fra partene som har vært involvert i planlegging ut gjennomføring av prosjektet. 
Trafikksikkerhet
De to ordførerne la vekt på betydningen det gjennomførte prosjektet har for å bedre trafikksikkerheten på Hølleveien og ved Nygård skole, ikke minst ved at alle busser nå stopper på samme side av busslomma. Passasjerer som skal av eller på bussene trenger derfor ikke lenger krysse kjørebanen, men får en tryggere vei å bevege seg på. 
Fylkesordfører Arne Thomassen viste videre til at det i forslaget til budsjett for neste år, et forslag som trolig vil bli vedtatt, er lagt inn økte bevilgninger til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak på fylkesveier. Hølleveien som er fylkets mest trafikkerte fylkesvei med mer enn 10.000 daglige kjøretøypasseringer, vil da være høyt prioritert for å gjennomføre ytterligere trafikksikkerhetstiltak på strekningen videre mot Tangvall. 
Thomassen ga også kreditt til leder av hovedutvalg for samferdsel, Christian Eikeland som har vært en aktiv pådriver for både dette og andre trafikksikkerhetstiltak i fylket. 
- Tålmodige elever
Det er Repstad anlegg som har utført arbeidet for Agder fylkeskommune, og entreprenøren fikk ros for godt gjennomført arbeid innfor kontraktsummen på rundt 17 millioner kroner og for rask ferdigstilling av arbeidet som ble påbegynt rundt påsketider i år. 
Samtidig roste så vel entreprenør som fylkeskommunens ansatte elever og lærere ved Nygård skole for tålmodighet og disiplin under byggeperioden. 
Bildet under: Fylkeskommunens representanter hadde med seg boller til utdeling blant alle skolens elever, og Serine Simonsen fra elevrådet var også sammen med fylkesordføreren blant de første til å få servert hvert sitt stykke av den medbrakte marsipankaka. (Foto: Jon Aamodt).
Sist oppdatert 01.12.2022 klokken 21:13 av Nicolai Prebensen
Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) var godt fornøyd med tiltakene fylkeskommunen har gjennomført for å bedre trafikksikkerheten rundt Nygård skole. (Foto: Jon Aamodt)
Leder av hovedutvalg for samferdsel, Christian Eikeland (midt i bildet) overvar åpningen sammen med naboer og representanter fra veieier og entreprenør torsdag formiddag. (Foto: Jon Aamodt)
Powered by Labrador CMS