Catharina Bu er generalsekretær i FN-sambandet.
Catharina Bu er generalsekretær i FN-sambandet.

«Vil du at din skole skal bli FN-skole?»

Publisert

Du leser nå et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Agder Folkehøgskole og Søgne Videregående Skole er FN-skoler, men flere andre skoler som Tangvall, Tinntjønn og Langenes skole er det ikke.

Jeg håper alle skolene her blir FN-skoler slik at flere unge får muligheten til å innhente enda mer kunnskap om internasjonale spørsmål, som FNs bærekraftsmål, menneskerettighetene eller om arbeidet til FNs sikkerhetsråd.

Flere fylker, som Trøndelag og Møre og Romsdal, og kommuner, har kollektive avtaler med oss i FN-sambandet for at alle skolene skal være FN-skoler.

Alle mennesker lever på samme klode. Om vi ikke forstår sammenhengene mellom land og hendelser internasjonalt, mangler vi også en forståelse som er viktig for livet vi lever. Derfor har vi i FN-sambandet over 500 FN-skoler i Norge, slik at de unge kan få mer kunnskap om FN, FNs arbeid og internasjonalt samarbeid.

FN-skole i din kommune

FN-sambandets rollespill er vår mest populære aktivitet. I dette tverrfaglige opplegget skal elevene utføre et rollespill hvor de skal simulere et møte i FNs sikkerhetsråd om en pågående konflikt. Aktiviteten gir elevene god trening i grunnleggende ferdigheter, samt muntlig kommunikasjon, undring og utforsking, samfunnskritisk tenkning og kunnskap om årsakssammenhenger. Vi håper Tangvall, Tinntjønn og Langenes skole, og andre, vil bli FN-skoler og vil bruke dette undervisningsopplegget.

Mange av dere som leser dette innlegget har tidligere vært med på rollespill i FN-sambandets regi. Vi har jobbet med undervisning om FN og internasjonalt samarbeid siden 1946 og fram til i dag. Jeg håper at deres barn også får den kunnskapen og erfaringen fra disse rollespillene, som kanskje du fikk da du gikk på skolen.

De skolene som i dag er FN-skoler, får tilbud som FN-film, FN-avis, foredrag, FN filuren for barna (FN-filuren er et læremiddel om FN, barnas rettigheter og om verden til de minste barna), og annet. Vi har kontorer over hele landet, og vil gjerne møte unge for å gi dem en bedre forståelse av den verden de er en del av.

Jeg håper du vil støtte at skolene i Søgne skal være FN-skoler.

Powered by Labrador CMS