Anita Fredriksen er rektor ved Søgne videregående skole.
Anita Fredriksen er rektor ved Søgne videregående skole.

– Stor gevinst for oss som nyetablert skolesenter

Publisert

De videregående skolene har nylig hatt besøk av tiendeklassinger som har fått anledning til å hospitere ved skolene de fleste skal fortsette sin utdanning ved. Dette gjelder også Søgne videregående skole som gjennom hele den foregående uken hadde satt av tid til å ta imot interesserte ungdomsskoleelever.

– For oss som nyetablert skole ser vi stor gevinst av å invitere elever for at de skal bli bedre kjent med skolen. Sist gang vi hadde elever og foreldre på besøk var det en tom skole. Nå får elevene se en skole fylt med materiell og får en bedre opplevelse av besøket her, sier rektor Anita Fredriksen til N247.

Hun fortelle videre at skolen hadde tilbudet gjennom hele uka for å gi plass til så mange elever som mulig, og mer enn ungdomsskoleelever fikk besøke både det nye skolesenteret på Tangvall og gården på Søgnetunet.

– De som kom på hospitering hadde anledning til å bli kjent med bygg og anlegg, teknologi, hudpleie og å bli kjent med idrettsanleggene, sier Fredriksen videre.

Tiendeklassingene som hospiterte på Søgne videregående skole fikk også anledning til å besøke gården på Søgnetunet.
Tiendeklassingene som hospiterte på Søgne videregående skole fikk også anledning til å besøke gården på Søgnetunet.

Mange av tiendeklassingene benyttet anledningen til å bli kjent med ulike avdelinger ved det nye skolesenteret, og kombinasjon av yrkesfag og verksted var blant de populære avdelingene.

– Vi hadde rundt 130 elever som ønsket seg først bygg og deretter idrett. De fikk virkelig aktive dager og anledning til å prøve seg i arbeidstøyet, utdyper rektoren.

– Gode tilbakemeldinger

Hun forteller videre om mange gode tilbakemeldinger etter hospiteringen, og mange av de besøkende syntes det var ekstra interessant at de kunne være med naturbruk ut i en åker dekket av snø og hente inn grønnsaker som så ble brukt for tilberedelse av suppe til egen lunsj.

– Gjennomgående er det fine tilbakemeldinger vi har fått, og av 107 svar sier 47, nesten halvparten, at de kan tenke seg å søke på Søgne videregående skole, sier Fredriksen.

Ordningen med hospitering er relativt ny og erstatter en tidligere ordning med yrkesmesser i Sørlandshallen.

– Flere har pekt på at yrkesmessene ikke ga mye tilbake, og at elevene heller ønsket å besøke skolene. Vi mener derfor at dette absolutt er en positiv ordning som bør fortsette, og da har jo også elevenes ønske blitt hørt, sier rektor Anita Fredriksen.

Før søknadsfristen for videregående skoler løpet ut 1. mars 2024 planlegger Søgne videregående skole å gjennomføre en nyttårsturnering for å sette ytterligere fokus på det nye skolesenteret på Tangvall. Skolens rektor mener dette vil bidra til ytterligere markedsføring av skole- og idrettssenteret og være positivt og sosialt for dagens og kommende elever ved Søgne videregående skole.

Powered by Labrador CMS