Direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal.

NAV utbetalte 35,8 milliarder kroner i Agder i 2023

Publisert Sist oppdatert

I 2023 betalte NAV ut 98 millioner kroner hver dag til personer bosatt i Agder. Alderspensjon utgjorde 47 prosent av beløpet, mens 25 prosent av utbetalingene var til uføretrygd.

Gjennom 2023 utbetalte NAV 35 805 098 623 kroner til personer bosatt i Agder.

Dette tilsvarer:

  • 98 millioner per dag
  • 4,1 millioner per time
  • 68 122 kroner per minutt
  • 1 135 kroner per sekund

Utbetalingene fra NAV i Agder økte med 8,8 prosent fra 2022. Av de største stønadene hadde sykepenger den høyeste prosentmessige økningen med 14 prosent, etterfulgt av arbeidsavklaringspenger med 11 prosent. Stønaden som øker mest i kroner er alderspensjon, med i overkant av 1,4 milliarder kroner mer utbetalt i 2023 enn foregående år. Til sammen ble det utbetalt 16,7 milliarder kroner i alderspensjon i fylket i fjor.

– Vi har fått flere alderspensjonister i Agder gjennom 2023. I tillegg var det i 2023 en større økning enn vanlig i grunnbeløpet i folketrygden, som mange av ytelsene beregnes ut fra. Dette er de viktigste årsakene til utbetalingene fra NAV økte med 8,8 prosent fra 2022 til 2023. Vi vet at andelen alders-pensjonister fortsetter å øke i årene framover, sier direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal.

Økningen i sykefraværet utgjorde 55 189 sykefraværsdager. Dette tilsvarer 240 årsverk.

– Vi vet at langtidssykemeldinger kan være første steg mot at folk faller varig ut av arbeidslivet. Jeg er bekymret over at sykefraværet øker såpass mye, samtidig som utbetalingene av arbeidsavklaringspenger øker med 11 prosent. Forebygging av sykefravær må være en viktig satsing fra NAV og arbeidsgivere for å holde flere i arbeid, sier Øyvind Vedal.

54 prosent av Agders befolkning fikk utbetalt stønader fra NAV i 2023. Dette er det samme som i 2022.

Powered by Labrador CMS