Agder Eiendomsselskap får tidsbegrenset dispensasjon for drift av treningssenter på Linnegrøvan.

Får etablere treningssenter på Linnegrøvan

Publisert

Agder Eiendomsselskap har søkt dispensasjon fra arealformål og rekkefølgekrav for å leie ut deler av Linnegrøvan 29 til etablering av et treningssenter. Området er i dag regulert til forretning, kontor og industri, og det kreves derfor dispensasjon for å etablere treningssenter som i denne sammenheng regnes som tjenesteyting.

Plan- og bygningssjefen hadde til torsdagens møte i Areal- og miljøutvalget innstilt på å ikke gi dispensasjon i denne saken. Etter at utvalget hadde vært på befaring tidligere torsdag, fremmet Høyre forslag om å gi dispensasjon for omsøkt formål. Dispensasjon gjelder både formålet i planen og et rekkefølgekrav om etablering av fortau i deler av området.

Tidsbegrenset dispensasjon

SVs Robin Hansson pekte i utvalgsmøtet på at dispensasjonen som tidligere er gitt for etablering av det kommunale dagsenteret i samme område er gitt tidsbegrenset varighet. Han fremmet derfor et alternativt forslag der dispensasjon blir gitt, men med en begrenset varighet på fem år.

Ved votering var det til slutt SVs forslag som ble vedtatt med ni mot én (MDG) stemme.

Linnegrøvan næringsområde i Søgne.
Powered by Labrador CMS