Agder fylkeskommune deler ut 10 millioner til frivilligheten på Agder. Illustrasjonsfoto fra Elvefestivalen 2022, en lokal festival som arrangeres av frivilligheten i kommunen.

10 millioner til frivilligheten på Agder

Publisert

I fylkestingets junimøte ble det vedtatt å sette av 10 millioner kroner ekstra til en søkbar pott til frivilligheten. Nå lyses disse midlene ut.

– Disse midlene får to søknadsfrister, henholdsvis 10. august og 10. oktober skriver rådgiver i fylkeskommunen, Jo Vegard Aardal i en melding til N247 fredag.

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke frivilligheten og bidra til å nå visjonen for frivillighetsstrategien for Agder. Visjonen er økt deltakelse for bedre levekår, og hovedmålet er en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet på Agder.

Målgruppen er frivillige lag, foreninger og organisasjoner.

Alle søknader vil bli del av politisk behandling i hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet. Søknader skal leveres i et digitalt søknadsskjema på fylkeskommunens nettsider.

Les mer om midlene og søk på denne siden

Powered by Labrador CMS