I 2022 drev mannskaper fra Per Try Maskinentreprenør tilsvarende arbeid i Høllen.

Vi fylle på sand ved strender i kommunen

Publisert Sist oppdatert

Vi fylle på sand ved strender i kommunen

– Kristiansand kommune søker om tillatelse til å fylle ut sand eller skjellsand ved 26 allerede eksisterende strender.

I nærdistriktet søkes det om påfylling eller flytting på Kapelløya, Torvesanden, Hummerviga, Høllesanden-intern flytting, Krageviga, Kvernhus ved speiderhytta og Kuholmen ved Rivenes blant flere.

– Tiltakene for de ulike lokasjonene varierer blant annet med tanke på areal, hvorvidt strendene ligger ved sjø eller ferskvann, mengden masse som skal utfylles, hvor ofte utfyllingene skal skje og hvorvidt strendene er naturlige eller ikke. Metoden for påfylling av sand/skjellsand vil være ved bruk av lastebil fra land der dette er mulig, og ellers pumping med slange fra båt/lekter. Arbeidene planlegges gjennomført i perioden 1. januar til 15. mai, skriver Agder fylkeskommune i en pressemelding.

– I databasen Naturbase er det registrert forekomster av viktige naturtyper i nærheten av flere av de aktuelle strendene, står det videre i meldingen.

Frist for kommentarer til søknaden er 23.04.2024. Du kan sende eventuelle merknader til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no innen 23.april og merk kommentarer med saksnummer 2022/2751.

Powered by Labrador CMS