– Flertallet søker seg til yrkesfag på vg1

Publisert

– Det er 10 998 personer med ungdomsrett som har søkt skoleplass ved fylkeskommunen sine videregående skoler for skoleåret 2024/2025. Av disse har 4546 søkt vg1. På dette nivået er det 43,5 prosent som søker studieforberedende utdanningsprogram og 56,5 prosent som søker yrkesfag, skriver Agder fylkeskommune i en epost mandag.

1. mars gikk fristen for å søke videregående opplæring ut. Søkertallet til videregående opplæring på vg1 er høyere enn elevtallsprognosene våre skulle tilsi.

– Dette er gledelig å se, da vi ønsker å kvalifisere flere for å fylle regionens behov for kompetent arbeidskraft i årene som kommer, sier Aina Bjørndal, avdelingsleder for inntak og elevtjenester i Agder fylkeskommune.

Mange søkere på yrkesfag

I fjor var det rekordmange som søkte seg til yrkesfag, med en økning på hele fire prosentpoeng, sammenlignet med året før.

– Vi trenger flere fagarbeidere, så det er positivt å se at innsøkingen til yrkesfag ser ut til å stabilisere seg på et høyt nivå, da det kun var en beskjeden nedgang på 0,3 prosentpoeng ved årets innsøking, sammenlignet med fjorårets rekord, forteller Bjørndal.

De tekniske fagene hadde størst økning i fjor, og med unntak av en nedgang på bygg- og anleggsfag, er det også slik dette året.

– At restaurant og matfag har en økning er også en ønsket utvikling, og et resultat av viktig rekrutteringsarbeid ved skolene våre. Vi trenger også flere helsefagarbeidere i tiden fremover, og tallene her viser en relativt stabil tilstrømning til helsefaget. Og dersom vi inkluderer søkertallene for voksne, er det en økning i dette fagområdet totalt sett, sier Bjørndal.

– For å dekke markedets etterspørsel etter høyere utdanning, er det også behov for studieforberedende tilbud. Innenfor de studieforberedende utdanningsprogrammene ligger den største økningen på studiespesialisering. Det er positivt, da vi trenger et solid grunnlag for å opprettholde et bredt programfagtilbud på vg2 og vg3, sier hun.

På yrkesfag er dette utdanningsprogrammene med størst endring:

  • Økning med 1,4 prosentpoeng til teknologi og industrifag (fra 435 til 512 søkere)
  • Økning med 0,8 prosentpoeng til frisør, blomst, interiør og eksponeringsdesign (fra 101 til 147 søkere)
  • Økning med 0,7 prosentpoeng til elektrofag (fra 317 til 371 søkere)
  • Nedgang med 1,5 prosentpoeng til bygg- og anleggsfag (fra 403 til 367 søkere)

For studieforberedende utdanningsprogrammer er dette de største endringene:

  • Økning med 0,8 prosentpoeng til studiespesialiserende (fra 1146 til 1269 søkere)

De mest populære fagene for skoleåret 2024/25 er studiespesialisering med 1.269 søkere, helse- og oppvekstfag 697, teknologi- og industrifag 543, idrettsfag 434, elektro og datateknologi 371 og Bygg- og anleggsteknikk 367 søkere.

Powered by Labrador CMS