Bildet er fra besøket til H.M. Kong Harald i 2017.

Porsmyr bygdetun kåret til årets museum

Publisert

– På årsmøtet i Agder Museumslag i helgen ble Stein Nordhaug takket av som mangeårig leder av Agder Museumslag. I hans periode har laget vokst til det tredoble og teller i dag 40 små og store museer rundt i fylket. Museumslaget er en paraplyorganisasjon og har som oppgave å utvide kompetanse på museums- og formidlingsfeltet. Kursing og nettverksbygging er viktige satsingsområder i 2024. Å ta vare på lokale kulturminner og tilgjengeliggjøre disse er en stor og viktig oppgave, noe våre medlemmer jobber kontinuerlig med, skriver laget i en pressemelding mandag morgen.

Det står videre i meldingen at Agder Museumslag har et godt samarbeid med de store museene i fylket, Vest-Agder Museet og Aust-Agder Museum og Arkiv. De konsoliderte fylkesmuseene bidrar med faglige råd og bistand.

Årets museum

Porsmyr Bygdetun i Songdalen ble under helgens årsmøte kåret til Årets museum for sin mangeårige og allsidige virksomhet. Bygdetunet på Porsmyr er samlingspunkt for bygdas kulturminneinteresserte og har gjennom årene bygget opp en stor samling av bygninger og gjenstander. Porsmyr er vel verdt et besøk!

Ny leder av Agder Museumslag er Sally Vennesland som har bred erfaring innenfor miljøet og har arbeidet mye med bevaring av lokale kulturminner.

Det nye styret har høy kulturminnefaglig kompetanse og styremedlemmer fra alle deler av Agder.

Powered by Labrador CMS