Vedlikehold og rassikring må prioriteres i Nasjonal transportplan, mener NAF.

NAF advarer: Vei-forfallet i Agder er på 7,8 milliarder kroner

Publisert

– Det er et enormt etterslep på vedlikehold i Agder. – Forfallet på veinettet må det gjøres noe med. Dårlige veier tar liv i trafikken hvert år, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF i en pressemelding mandag formiddag.

Forfallet på fylkesveiene i Agder er på rundt 7,8 milliarder. I tillegg er det behov for skredsikring av fylkesveiene på 770 millioner kroner. Beregningen er gjort av NAF med bakgrunn i tall fra Statens vegvesen.

– Det vil kreve en massiv satsning for å få ned forfallet på fylkesveiene. Bedre vedlikehold er viktig for folks trygghet på hverdagsreisene, men vi er urolige for at regjeringen ikke ser alvoret, sier Handagard.

Risikoen for alvorlige ulykker er nær dobbelt så høy på fylkesveinettet som på riksveinettet, ifølge Statens vegvesen. Hvert år de siste 10 årene har 30 personer mistet livet i trafikken som følge av dårlige veier, fastslo Riksrevisjonen i 2023.

Skal legge frem plan

Regjeringen lovet i Hurdalsplattformen å legge frem en forpliktende plan for å få ned forfallet på fylkesvei, skred og ras. Denne er ventet i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) som kommer før påske.

– Nasjonal transportplan må bli en plan for vedlikehold. Fremover må det ligge like mye prestisje i å åpne en nyasfaltert vei som å klippe snorer på store, bompengefinansierte utbygginger. Folk er krystallklare på at de vil at politikerne prioriterer å ta vare på veiene vi har, sier Handagard.

Mangler oversikt

Fylkesveiene har vært forsømt i lang tid. Statens vegvesen la i oktober frem tall som viser at det har bygget seg opp et forfall på om lag 105 milliarder i 2024-kroner. I tillegg kommer et samlet etterslep på skredsikring på 61 milliarder for fylkesveiene alene.

Men det er stort usikkerhet rundt tallene. Flere fylker var raskt ute og advarte om at de faktiske behovene kunne være større. Med flere fylker under oppsplitting, er NAF bekymret for at det ikke er god nok kontroll med tilstanden på veinettet.

– Fylkene trenger betydelig større tilskudd fra staten, og planen som skal ta ned forfallet må sikre finansiering over tid. Likevel er vi bekymret for at de faktiske behovene ikke er kartlagt godt nok innen Nasjonal transportplan legges frem. Det kan i verste fall bety at midlene ikke finner veien dit de trengs mest, sier Handagard.

Må ta tilbake ansvar

Selv med en økt satsning på vedlikehold av fylkesveiene i NTP, vil det ta tid å få ned forfallet. NAF mener det er aktuelt å se på organiseringen av veisektoren på nytt.

– Vi har hatt en massiv overføring av ansvar for veiene fra staten til fylkene. Så kom regionsreformen, og nå oppsplitting av flere fylker. Dersom regjeringen ikke får ned forfallet i samarbeid med fylkene, mener vi staten må ta tilbake ansvaret for fylkesveinettet, sier Handagard.

Slik er fylkesveiforfallet beregnet:

Anslagene er basert på Vegvesenets leveranser 3. oktober 2023. Tallene for vedlikeholdsetterslep er fordelt på nye fylker etter fordelingen av etterslepet i Vegvesenets rapport fra 2013. Deretter alle tall justert til 2024-kroner.

Powered by Labrador CMS