«Hannibal» med kapasitet til 30 passasjerer er hovedfartøyet på rutekjøringen i Søgne-skjærgården i dag.

Vil ha elektriske fartøy i rutebåttrafikk

Publisert Sist oppdatert

Selskapet Skagerrak Navigation har i dag kontrakt med AKT om rutekjøring med båt på strekningene Kongshavn - Randøyene og Høllen - Ny Hellesund. Kontraktene løper frem til 30.06.2025, men allerede nå starter prosess med nye kontrakter for perioden etter 1. juli 2025. Båtruten i Søgne-skjærgården trafikkeres i dag av fartøyene «Hannibal» og isbryteren «Kalven».

Når bystyret i Kristiansand skal behandle sak om anbud for båttjenester i en ny periode, anbefaler kommunedirektøren at det skal stilles krav og tidsmessige fartøy med hensyn til sikkerhet, passasjerbekvemmeligheter og universell utforming. Videre at det skal stilles krav til nullutslippsløsning for fartøy på de omtalte strekninger.

I følge saksfremlegget til politikerne tar det rundt 18 måneder å anskaffe og sette i drift en nye båt, og fremdrift i anbudskonkurransen er tilpasset at det skal kunne være tid til å anskaffe ny båt for aktuelle tilbydere. Fylkeskommunedirektøren fremmer en tilsvarende sak til behandling i Agder fylkesting.

Økte kostnader

En ny kontrakt skal ha en varighet på ti år med opsjon for ytterligere fem år, noe som kan gi en varighet frem til 30.06.2040. Kommunens andel av kostnader til rutene i skjærgården er i dag rundt 1,6 millioner kroner årlig. Dette inkluderer kostnad til ekstra kveldsruter i Søgne-skjærgården i sommersesongen.

Kommunedirektøren slår fast at det vil være større kostnader knyttet til krav om nullutslipp. Fremføring av strøm til Kongshavn og Høllen er av Glitre Nett estimert til rundt 1,7 millioner kroner for hver brygge.

– Vi har vært klar over at staten og AKT jobber med dette, men at det var så konkret visste jeg ikke, sier Stein Inge Dahn i selskapet Skagerrak Navigation til N247 tirsdag.

Stein Inge Dahn (t.v.) og Per Harry Pettersen driver selskapet Skagerrak Navigation som har ferjekontraktyene i kommunen.

Han sier videre at elektriske ferjer er store investeringer for selskapet.

– Jeg skjønner at det er snakk om kontrakter på totalt 15 år, og vi trenger lang tid for å kunne nedskrive så store investeringer. Vi får sikkert mer informasjon om planene om ikke så lenge, sier han og legger til at selskapet per i dag «går rundt» og får mange gode tilbakemeldinger på arbeidet de gjør.

Båtrutene i Søgne-skjærgården er spesielt etterspurt i sommersesongen.

Formannskapet i Kristiansand skal behandle saken i sitt møte 31. mai, og bystyret får saken til behandling 7. juni. Tilsvarende sak behandles i fylkestingets møte 20. juni.

Powered by Labrador CMS