Flekkerøy hummer søker om fornyet konsesjon

Publisert

– Flekkerøy hummer SA har søkt om fornyet tillatelse til hummerhavbeite på lokalitet Oksøy i Kristiansand kommune. Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 19. august 2024, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Området er avsatt som bestemmelsesområde #4 i kommuneplanens arealdel for Kristiansand, og er i samsvar med kommuneplanbestemmelse § 31 pkt. 3 om akvakultur.

Her kan du se all dokumentasjon og sende høringssvar. (Lenke til Kristiansand kommunes hjemmeside).

Powered by Labrador CMS