Prosjektleder Ingibjørg Jonasdottir. På lerretet positive momenter som dugnadsdeltakerne trekker frem om kommunen i dag.

«ALLEMED» - Dugnad på biblioteket mandag

Publisert Sist oppdatert

Representanter fra flere frivillige lag og foreninger og ansatte i Kristiansand kommune var mandag samlet til dugnad i regi av «ALLEMED», et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere barn og unge i fritidsaktivitet uavhengig av familiens økonomi.

– 120 kommuner i Norge er i dag med i samarbeidet «ALLEMED», fortalte prosjektleder Ingibjørg Jonasdottir til N247 før oppstarten av kveldens dugnad i biblioteket på Tangvall.

Tema for kvelden, som er en del av Kristiansand kommunes «En by for alle», er i følge Jonasdottir barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter. Hun hadde videre to klare mål for samlingen: å bli bevisst på barrierer og å bli enige om tre handlingspunkter i løpet av kvelden.

Under innledningen til mandagens dugnad fortalte ungdommens egne representanter om hvordan det tidligere hadde vært vanskelig å navigere i de ulike kommunale tilskuddsordninger. Etter at dette var blitt trukket frem ved en tidligere anledning, har kommunen fått på plass sitt fritidsfond, en løsning som i dag blir satt stor pris på og som mange i målgruppen benytter seg av.

Mye bra allerede

En stikkordmessig gjennomgang av dagens situasjon fra de rundt 30 fremmøte frivillige peker på at det allerede i dag er mange positive elementer i arbeidet for å gi aktivitetstilbud til barn og unge. De fremmøtte representerte et variert utvalg av frivillighet innen sport, korps, menighet, kultur, speidere, integrering og andre tilbud.

Dugnaden mandag kveld skal munne ut i en rapport fra kommunens frivilligenhet. Denne skal peke på kveldens hovedmål og inneholde konkrete forslag til handlingspunkter. N247 vil presentere målene for dugnaden når disse er klargjort fra kommunens side.

Et bredt sammensatt utvalg av frivillige deltok på dugnaden i biblioteket på Tangvall mandag kveld.
Powered by Labrador CMS