Åpnet i -62, nå er den borte

Publisert

En fredagskveld i slutten av juni 2020 ble siste mål scoret i gymsalen ved Tangvall skole. Bygging av et nytt skolesenter har startet opp, og like ved siden av byggegropene til det som skal bli helt nye skole- og idrettsbygg, ligger i dag ruinene etter den gamle gymsalen i det tidlige morgenlyset torsdag. 
Byggherrens oversikt signaliserer start av arbeid med kjeller i nytt idrettsbygg i oktober 2020. I dag ser vi at støperarbeidet i byggegropen er godt i gang. Videre viser oversikten at den gamle gymsalen skal rives i november, og når vi har passert midten av måneden er bygget tatt ned. Kun rester av bygningsmaterialer ligger igjen på bakken der den aldrende bygningen fra 1962 har stått. En byggekran er i ferd med å monteres like ved, og det er høy aktivitet på anleggsområdet. 
- Godt at de er i gang Uten egen gymsal til elevene er Tangvall skole avhengig av hjelp fra vennligsinnede naboskoler. Det har heldigvis ikke vært noe problem.  - Vi er takknemlige for at vi får låne tilgang til gymsal på Nygård skole, sier skolens rektor, Elin Rekve til N247.  Hun legger til at hun er glad for å se den store aktiviteten som vitner om at bygging av et nytt skolesenter er i gang.  - Etter hvert rives fløyen vi benytter til praktisk undervisning, men vi regner med å få til et godt samarbeid med nærliggende skoler for å ivare undervisningen som foregår der, sier Rekve.  Fløyen det er snakk om her ligger i forlengelsen av gymsalen som nå er borte. Etter planen starter rivingen av denne rundt påsketider 2021.  Artikkelen fortsetter under bildet. Rektor ved Tangvall skole, Elin Rekve i gymsalen som nå er revet. Bildet er fra et arrangement ved skolen i 2017. (Arkivfoto: Jon Aamodt).  Berømmer lærere og elever Innskrenkinger av undervisningsarealer og uteplass påvirker utvilsomt hverdagen for alle som tilbringer store deler av dagen ved skolen på Tangvall. Rektor understreker likevel at den daglige driften opprettholdes. Hun benytter videre anledningen til å berømme lærere og elever som klarer å gjennomføre skoledagene på tross av rive- og byggearbeidene som pågår.  - Det er liten tvil om at innskrenkningene i uteområdene gjør at vi får en ganske annerledes hverdag. Likevel ser vi at ting har fungert, men vi ser nå veldig frem til å få det flotte skolesenteret som etter hvert vil stå klart her på Tangvall, avslutter rektor Elin Rekve.
Bildene under: Begynnelsen på nytt skole- og idrettssenter, sett fra lufta, og Tangvall sentrum sett fra vest med de nye omsorgsboligene øverst til venstre i bildet. (Foto: Steinar Monsen). 


Arbeidet med kjeller på det som blir et nytt idrettsbygg ved Tangvall skole- og idrettssenter er allerede godt i gang. (Foto: Jon Aamodt)
Omgitt at gjerder og rive- og byggeaktivitet på alle kanter, ligger idrettens klubbhus som en isolert øy i påvente av avklaring om erstatningsbygg for eierne. (Foto: Jon Aamodt)
Powered by Labrador CMS