Velforeningsleder Dan Bay- Johansen og styremedlem Natalie Marie Holte snakket blant annet om kollektivtilbud med Arbeiderpartiets Kenneth Mørk og Audun Øvrebø.

Valget 2023: – Nyttig å møtes og snakke sammen

Publisert Sist oppdatert
– Veien til politikerne skal være kort, uttalte bystyrekandidat, Audun Øvrebø fra Søgne og Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved valget i Kristiansand 2023, Kenneth Mørk.

Sammen med partiets bystyrekandidat, Audun Øvrebø fra Søgne var Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Kenneth Mørk tirsdag formiddag på besøk i et av Søgnes mange boligområder vest for Lunde.

Blant tema de to lokalpolitikerne ønsket dialog rundt var kollektivtilbudet til boligområder som ligger litt utenfor de mest sentrale deler av bydelen. Fra Ausvigheia Velforening møtte foreningens leder Dan Bay- Johansen og styremedlem Natalie Marie Holte for å komme med innspill og fortelle hvordan de opplever virkeligheten i en vanlig hverdag.

– Viktig å snakke med innbyggerne direkte

Ordførerkandidat Mørk er klar på at han mener det er viktig med en direkte dialog med innbyggere, og uansett hvilket resultat partiet han representer oppnår i det kommende valget, vil han bruke mye tid de kommende årene på oppsøkende virksomhet og til å lytte til innspill fra kommunens innbyggere.

– Vi skjønner at kollektivtilbudet her ute ikke er det samme som mer sentrale strøk som Høllen. Vi er opptatt av hvordan ungdom kommer seg frem og tilbake til andre ting enn skole. Hva skjer når de skal på aktiviteter eller treffe andre i sin aldergruppe. Er kollektivtilbudet tilpasset de unges fritidsaktiviteter, spurte partiets lokale representant, Audun Øvrebø.

Velforeningens leder måtte bare konstatere at ut over skole er det i høy grad transport med personbil som dekker familienes behov.

– Det betyr i praksis at familier er avhengige av to biler for å være til stede ved barn og unges aktiviteter, forklarte velforeningslederen.

Han la til at det i lokalområdet med flere boligfelt tett mot hverandre er det i dag rundt 600 boliger, noe som burde gi et tilstrekkelig trafikkgrunnlag for bedre kollektivtilbud enn dagens.

Øvrebø pekte videre på at dersom tilbudet er for svakt vil den reelle etterspørselen etter buss ikke påvises og kan derfor synes svakere enn den i virkeligheten er.

Retten til fri skoleskyss var også tema under samtalen, og det ble vist til at avstandsberegningen som legges til grunn for vurdering av fri skoleskyss kan se ut til å basere seg på «snarveier» som ikke nødvendigvis er fremkommelige.

– Veien skal være kort

Overfor N247 ga representantene for velforeningen uttrykk for at det var nyttig å møte lokalpolitikere og få tips om hvordan ønsker kan fremmes.

– Når vi føles oss hørt, har vi også lov til å håpe på gode løsninger, oppsummerte Dan Bay-Johansen.

– Kontakten med innbyggerne, dialog i et felles møtepunkt hvor innbyggerne kan ta opp ting er viktig for oss politikere. Veien fra innbyggerne til oss som politikere skal være kort, var signalet fra de to lokale politikerne etter møtet tirsdag formiddag.

Powered by Labrador CMS