Direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal.

Flere permitterte i Agder i desember

Publisert

Torsdag 21. desember var 5 492 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder. Dette er 162 flere enn forrige måned og 733 flere enn for ett år siden. Antall permitterte i fylket øker, men er fortsatt lavere enn på samme tid i fjor.

– Ledigheten øker noe, men er fortsatt lav. Neste år forventer vi at ledigheten vil fortsette å øke i omtrent samme takt som den har gjort det siste året. Det er flere grunner til dette. Bygge- og anleggsnæringen har lav aktivitet. Stadig flere ukrainere er klare for jobb, og registrerer seg hos NAV. I tillegg ser vi en svak utvikling i privat forbruk, og dette reduserer etterspørselen innen blant annet varehandelen, sier direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal.

Det er 3 100 helt ledige i Agder. Dette er en økning på 118 siden forrige måned og 398 flere enn for ett år siden.

Blant arbeidssøkerne i fylket er 387 permittert. Dette er 107 flere enn i november og 58 færre enn for ett år siden. Økningen er størst i Kristiansand (21), Grimstad (17) og Lindesnes (12). Yrkesgruppen med flest permitterte er bygg og anlegg med 115 permitterte. Det er også denne yrkesgruppen som øker mest siste måned med 45 flere enn november.

-Selv om ledigheten trolig fortsetter å øke, er det mange muligheter for dem som har mistet jobben eller ikke er etablert i arbeidsmarkedet, sier Øyvind Vedal. Han trekker fram den nye Ungdomsgarantien, som innebærer at alle under 30 år kan forvente tett oppfølging.

-I Agder er det også en rekke tilbud til dem som ikke har fått det til å fungere i vanlig videregående skole. Agder fylkeskommune og NAV samarbeider om flere opplegg der man kan ta fagbrev og kvalifisere seg uten å gå på vanlig skole, forteller Vedal.

Siste måned har 79 ukrainere registrert seg som arbeidssøkere hos NAV i Agder. Antallet ukrainske arbeidssøkere er nå oppe i 546 personer i Agder. Av disse er 201 i arbeidsrettede tiltak gjennom NAV og 43 er delvis i jobb. De øvrige 302 er helt ledige.

Nye arbeidssøkere

Den siste måneden har 719 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. Dette er 44 flere enn samme periode i fjor. De fleste kommer fra jobb innen bygge- og anleggsvirksomhet (74 personer).

Fortsatt høy etterspørsel

I desember er det registrert 1 217 nye stillinger i Agder. Det er flest stillinger innen helse, pleie og omsorg (385) og kontorarbeid (111). Dette er 407 færre stillinger enn samme måned i fjor, og 3 310 færre hittil i år sammenlignet med fjoråret.

Se også presentasjon for tall fordelt på kommuner, yrkesgrupper og kjønn

Powered by Labrador CMS