Dyreparken søker personer med utviklingshemming

Publisert Sist oppdatert

– I mer enn 15 år har Dyreparken rekruttert sommeransatte med utviklingshemming til et prosjekt kalt Trivselspatruljen. Patruljen har hatt opptil 10 ansatte hver sesong, og har vært ledet av en erfaren sommeransatt, en såkalt sesongleder. Frem til i dag har Trivselspatruljen arbeidet 2-3 dager i uken i juli måned hvor arbeidsoppgavene har vært å påse at parkene er ryddige og representative, skriver Dyreparken i en pressemelding torsdag ettermiddag.

I følge meldingen har Dyreparken gode erfaringer med Trivselspatruljen har inspirert bedriften til å vurdere å ansette på helårsbasis, men i første omgang som midlertidig arbeidstrening. Det nye prosjektet vil gi mulighet for andre arbeidsoppgaver og i ulike avdelinger sammenlignet med tidligere.

- I første omgang tenker vi midlertidig arbeidstrening for mennesker med utviklingshemming. Dersom prosjektet blir bærekraftig, ønsker vi å se på ansettelser på helårsbasis. Vi vurderer hotellene og restaurantene våre som mulig arena for arbeidstrening. Som ansatt hos oss mener vi det er viktig at alle skal få være ansikt utad uavhengig av utviklingshemming eller andre funksjonsnivå, forteller HR-leder i Dyreparken Kristine Warp.

Dyreparken erfarer at mange med Downs syndrom, eller andre diagnoser, er en viktig ressurs som kan være til stor nytte for både gjester og ansatte. Gjennom Trivselspatruljen kan feriedestinasjonen bekrefte at opplevelser som inkludering, samhold og et meningsfylt arbeid er viktig for de ansatte.

– Å være en del av fellesskapet er viktig for alle mennesker. Utenforskap kan være svært tøft, og det ønsker vi fortsatt å gjøre noe med. Alle har gode kvaliteter, og det handler om å finne dem slik at de kan blomstre i jobben sin, avslutter HR-lederen.

Prosjektet er et samarbeid gjennom NAV i Kristiansand. Foreløpig har ikke Dyreparken konkludert med antall kandidater eller hvilke avdelinger og arbeidsoppgaver som ønskes dekket i denne satsingen. Dette vil bli vurdert fortløpende og individuelt i hvert tilfelle.

– Personer med utviklingshemming er mennesker som ofte har mye å tilby en arbeidsplass. I tillegg til at denne gruppen er en ressurs i arbeidsmarkedet, ser vi at de bidrar til et positivt miljø. Det er viktig at denne gruppen blir inkludert i arbeidslivet, sier rekrutterings- og markedsrådgiver i NAV André H. Gabrielsen.

Interesserte bes ta kontakt med markeds- og rekrutteringsrådgiver i NAV, André H. Gabrielsen, for ytterligere informasjon og søknad om arbeidstrening.

Fakta

I underkant av 10 % av voksne med Downs syndrom er i et arbeidsforhold i Norge, men i vår landsdel er andelen høyere. NAV sin oversikt fra i fjor viser at Agder har 17,8 % i arbeid. 

Powered by Labrador CMS