Butikksjef ved det nye serviceanlegget Liv Marit Olsen, retailer Øystein Krüger, regionsjef Emil Tollefsen og etableringssjef i St1 Bård A. Granerud ved den nye stasjonen som åpner mandag 15. mai.

«Mykåpner» mandag med gratis lading

Publisert

– St1s nye servicestasjon og døgnhvileplass på Lonelier skal åpnes offisielt onsdag 24. mai. Da får stasjonen besøk av Kristiansands ordfører og fra ledelsen i Nye Veier AS. Allerede fra mandag 15. mai åpner vi likevel for kunder, vi kaller det en «mykåpning» sier etableringssjef i St1, Bård A. Granerud til N247 torsdag formiddag.

Sammen med selskapets regionsjef Emil Tollefsen, butikksjef Liv Marit Olsen, retailer Øystein Krüger og senior kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier, Nils B. Rinde gjøres det opp status for det nye serviceanlegget få dager før stasjonen åpnes for drivstofflevering, lading og salg fra butikk.

– Strategisk beliggenhet

Rinde legger vekt på at døgnhvileplassen for tungtrafikk vil være operativ og gi et nytt og bedre tilbud til yrkessjåfører langs den nye firefelts motorveien.

– Vi tror hvileplassen får en strategisk beliggenhet for trafikk fra vest som enten skal med fergeforbindelse mot Europa eller som er på vei mot sentrale østlandsområder. Det er et stort pluss at det nå kommer på plass et anlegg med de kvaliteter vi ønsker å tilby en viktig yrkesgruppe, sier Rinde.

– Døgnhvileplassen har eget fyllepunkt med satellitt for fylling av tanker på begge sider av bilene, sier Bård A. Granerud.
Etableringssjef i St1 Bård A. Granerud og senior kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier Nils B. Rinde ved den nye døgnhvileplassen som har oppstillingsplass for 25 tunge kjøretøy.

Døgnhvileplassen har eget fyllepunkt for drivstoff til store biler og har også uttak for strøm til blant annet kjøling på bilene. Det er også klargjort for ladepunkter på plassen, men foreløpig er disse ikke klargjort for bruk grunnet begrensninger på kapasitet i kraftnettet.

Åpner med gratis lading

– Når serviceanlegget åpnes mandag vil det være gratis å lade el-biler fra de 16 ladepunktene hvor åtte er lokalisert under tak sammen med drivstoff og åtte ligger like nord for butikken, påpeker Granerud.

Hvor lenge dette gratistilbudet skal vare kan han ikke svare på i dag.

Torsdag jobbes det på spreng for å få alt nødvendig utstyr klart til mandag. Noe terrengarbeid rundt stasjonen gjenstår, men trimapparater for sjåfører og lekeapparater for barna er allerede på plass. Utvendig hvileområde ligger vest for butikken i et område som skal være bilfritt.

Utvendig hvileplass med lekeapparater, luftegård for hunder og fasiliteter for å ta en pust i bakken er plassert i et bilfritt område.

- Mest kritisk for å være i rute til mandag er at vi får koplet permanent strøm til hele anlegget, men håndverkerne er i full sving og yter sitt ypperste for at vi skal komme i mål etter planen. Vi startet på selve byggingen av anlegget like over nyttår. Som vi ser mangler det litt beplanting og pynting utendørs, men vi er godt fornøyde med å kunne åpne en ny stasjon 4,5 måned etter at vi startet bygging, avrunder Bård A. Granerud.

Powered by Labrador CMS