Det er Per Try AS som sammen med selskapet Acron Group AS ønsker å kjøpe området midt på bildet

Fremdeles flertall for salg av Kroodden

Publisert Sist oppdatert

Med 11 mot fire stemmer (MDG og SV) vedtok formannskapet i Kristiansand onsdag innstillingen fra Nærings- og eierkspasutvalget om salg av kommunale arealer på Kroodden. Saken skal endelig behandles i bystyret 7, juni.

Representantene som argumentere for salg trakk blant annet frem at kommunen har investert rundt 65 millioner kroner i området, midler som vil gå tapt dersom utbygging stoppes. Ved salg er det forventet en fortjeneste på rundt 30 millioner kroner, midler som blant annet skal gå til en etterlengtet utbedring av Kjoskrysset.

Representantene fra MDG og SV som ikke ønsker utbygging, arumenterte i første rekke ut fra miljø- og naturvernhensyn og pekte på at en utbygging vil føre til nedbygging av friområde og føre til økte utslipp.

Les også:

Powered by Labrador CMS