Illustrasjon av området sett fra sydøst
Illustrasjon av området sett fra sydøst

Reguleringsplan vedtatt

Publisert Sist oppdatert

Kristiansand bystyre vedtok onsdag kveld enstemmig forslag til  detaljreguleringsplan for et område på cirka 10,9 dekar beliggende i et område mellom Toftelandsveien, Kleplandsveien og Amerikaveien i Søgne. Planen var til politisk førstegangsbehandling sommeren 2023 og ble tatt opp til sluttbehandling i bystyret etter å ha vært ute på høring og vært til behandling av Areal- og miljøutvalget. Utbygger i det aktuelle området er selskapet Tofteland AS som eies av Aamodt Hus AS og Yngvar Aamodt AS med 50 prosent hver.

Blokkbebyggelse og rekkehus

Mot vest i området planlegges to boligblokker i fem etasjer med inntil 38 leiligheter. Øvrig areal er tenkt utbygget med 26 boliger i rekkehus. I utbyggers tidligere utkast til plan var det tegnet inn seks etasjer i de to blokkene, men før planen ble sendt på høring ble høyden nedjustert til fem etasjer hvor den øverste etasjen er tilbaketrukket.

Illustrasjon av området sett fra nordøst
Illustrasjon av området sett fra nordøst

– Godt forslag

Plan- og bygningssjefen har omtalt reguleringsplanen som et godt forslag, og det har blitt pekt på at området vil tilby andre løsninger enn mye av det som nylig har blitt bygget på Tangvall. Bortsett fra et lite antall gjesteparkeringsplasser, skal parkering i området foregå under bakken.

I bestemmelsene som følger forslaget til vedtak av planen er det stilt flere krav til utbyggingen. Dette gjelder blant annet krav til kvartalslekeplass og krav med hensyn til myke trafikanter. Det har i løpet av prosessen kommet flere innspill som berører høyde av boligblokkene, men etter at dette ble redusert til nåværende nivå mener byutviklingsdirektøren at det ikke skal kreves ytterligere reduksjon. Direktøren pekes avslutningsvis på at forslaget er godt gjennomarbeidet og anbefaler at detaljreguleringen blir vedtatt.

– Jobbes videre med i 2024

Alexander Aamodt
Alexander Aamodt

– Dersom bystyret vedtar forslaget i sitt januarmøte vil vi fortsette planarbeidet for området utover i 2024 før vi kan si noe mer om når det er klart for oppstart, uttalte Alexander Aamodt fra utbyggerne til N247 i forkant av bystyrets behandling.

Powered by Labrador CMS