Odd Nordmo, leder av Areal & Miljøutvalget

«Morten Mosbergs innlegg har usannheter, unøyaktigheter og faktiske feil.»

Publisert

Du leser nå et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Kristiansands arealpolitikk demper ikke, men styrker utviklingen av Søgne.

Nye Kristiansand har i sine vedtak etter sammenslåingen vist et sterkt ønske om en videre utvikling og vekst i Søgne og Songdalen. 29.11.2023 ble mange viktige planer vedtatt av Formannskapet i Kristiansand (stemmetall i parentes):

A3 Grauthelleren næringsområde (12/3), A1 Lohne næringsområde (12/3), A9 Lohnelier sør, fremtidige forretninger (12/3), A6 Lohnelier næringsområde plasskrevende handel (12/3), A15 Heftenes/Vige, bebyggelse og anlegg (9/6), A30 Amfeneset, LNF spredt fritidsbebyggelse (13/2), Mævigsheia/Vognsnes, foreslått til fritidsboliger (9/6), A31 Finsland avsettes til LNF spredt bebyggelse, A22 Kjellandsheia Nord bebyggelse og anlegg (10/5), A24 Nodeland syd bebyggelse og anlegg (10/5), A26 Brennåsen terrasse bebyggelse og anlegg (10/5), A27 Nodelandsheia øst bebyggelse og anlegg (10/5), A17 Lauvslandsmoen område for spredt boligbygging (10/5), A23 Bukksteinsdalen terrasse bebyggelse og anlegg (10/5), 252 Løbakken tas ikke ut av arealplanen (10/5), Skibaksheia gjøres ikke om til LNF, Songsdalsveien 18 mellom 16 og 18 beholdes/utvides (10/5), 668 Soilvik reguleres om til fritidsbolig.

Mange av sakene skal Kristiansand kommune mekle med Statsforvalteren om, noe som dokumenterer at et stort flertall av dagens politikere satser tungt på Søgne og Songdalen, en helt motsatt virkelighet enn Mosberg gir feilinntrykk av.

I tillegg er Øygardsheia nord, Langenes på sakskartet til Areal & Miljøutvalget 11.01.2024 der administrasjonen innstiller positivt på 72 nye boenheter, også dette er motsatt av Mosbergs feilinformasjon. Denne er da uten troverdighet.

Dette er fakta om politiske vedtak i dagens Kristiansand. At Mosberg velger å fortelle hva administrasjonen har antydet i 2019 blir derfor veldig, veldig feil. «Det ble i sammenslåingsprosessen tydelig uttalt at i en ny kommune skulle videre vekst vest for Kristiansand prioriteres.» Vedtakene over viser at politikerne i dagens Kristiansand virkelig står på for både Songdalen og Søgne. Kristiansand kommune har med sine tydelige politiske vedtak vist at en videre utvikling og satsing på Søgne og Songdalen er forenlig med en felles kommune.

En reversering betyr at befolkningen i Søgne ikke synes at Kristiansand bystyre har vært flinke nok til å ivareta Søgne. Selv om vi har stått på morgen og kveld for å bygge opp Søgne opp som en stadig mer viktig bydel i nye Kristiansand. Mens vi tidligere hadde prioritet på utvikling av Agder-byen mellom Lillesand og Kristiansand, har vi de siste årene satset mot vest, på Søgne og Songdalen.

Hva Morten Mosberg, Sigurd Berg Åsen, Vidar Ertzeid og/eller nye politikere vil endre på eller gjøre mye bedre enn dette, får eventuelt fremtiden vise. Vi vil likevel at historien om hvordan nye Kristiansand satset på Søgne og Songdalen skal fortelles korrekt. Vi fra Kristiansand, har sammen med våre dyktige politiske kolleger, næringsliv og utbyggere fra Søgne og Songdalen ikke noe og skamme oss over. Vi er tvert imot stolte over å stå på for hele kommunen.

Godt valg! Vennlig hilsen Odd Nordmo, Høyre, Leder av Areal & Miljøutvalget.

Les også:

Powered by Labrador CMS