Skal bosette 595 flyktninger i 2024

Publisert

Formannskapet gikk onsdag inn for, mot tre stemmer fra FrP og PP, å imøtekomme anmodningen fra IMDI om å bosette 595 flyktninger i år.

Kommunen kan imidlertid ikke garantere at et slikt høyt antall kan nås innen årsskiftet. Det på grunn av utfordringer knyttet til tilgang til boliger og kapasitet på tjenestetilbud.

I innstillingen skriver kommunedirektøre at «Kommunen har for tiden utfordringer med å fremskaffe nok boliger til flyktninger. Om det nasjonale bosettingsbehovet endrer seg i løpet av året, ønsker Kristiansand kommune en konkret henvendelse fra IMDI der vi vurderer mulighetene for å imøtekomme et økt behov

Videre står det at «I 2023 har man erfart en økning i behovet for helse- og omsorgstilbud som følge av bosetting av flyktninger. Kommunen har store utfordringer innen avlastning for barn og har av denne grunn en dialog i hvert enkelt tilfelle med IMDI om vi har kapasitet til å bosette barn i denne kategorien.

Det er store utfordringer knyttet til å ta imot 595 flyktninger i 2024, men samlet sett vil kommunen gjennom tett samarbeid forsøke å løse oppdraget. Det er knyttet usikkerhet til om alle de 595 flyktningene vil være bosatt innen 31. desember 2024.»

I 2023 bosatte kommunen 540 flyktninger fra 15 land. Av disse ble 95 prosent bosatt hos private.

Powered by Labrador CMS