Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.
Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Fortsatt svak utvikling i boligprisene, med to unntak

Publisert

Boligprisene sank med 1,3 prosent i november 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,1 prosent.

Så langt i 2023 har boligprisene i Norge steget med 1,3 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.319.514 kroner ved utgangen av november.

- Boligprisene sank 1,3 prosent i november, noe som ga en liten oppgang på 0,1 prosent sesongjustert. I likhet med de siste månedene dras sesongjusteringen fortsatt opp av den spesielt svake utviklingen høsten 2022. Ser vi på november flere år tilbake er utviklingen svak tross den lille oppgangen, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Det er solgt noe færre boliger enn i november i fjor, men totalt sett i 2023 ligger vi nesten på samme nivå som i fjor. Bruktboligmarkedet er velfungerende, til tross for den svake prisutviklingen siden august og lavere realboligpriser, sier Lauridsen.

- Vi venter også en svak utvikling i boligprisene i desember, men det store spørsmålet er hvordan januar 2024 vil bli. Januar er som kjent måneden med størst prisvekst i løpet av et år. Avlyser Norges Bank renteøkningen i desember og finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) tar grep om utlånsforskriften så vil neste år kunne bli bedre for boligmarkedet og nyboligmarkedet enn det ser ut nå, sier han.

Fortsatt god aktivitet

I november ble det solgt 6.683 boliger i Norge, noe som er 8,7 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022. Så langt i år er det solgt 87.714 boliger i Norge, noe som er 0,8 prosent færre enn i samme periode i 2022.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i november hadde Stavanger m/omegn hvor prisene steg med 2,2 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Romerike med en sesongkorrigert nedgang 1,7 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Stavanger m/omegn og Kristiansand og med en oppgang på 8 og 7,9 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Bodø m/Fauske med minus 2,3 prosent.

- Boligprisutviklingen i Stavanger og Kristiansand skiller seg fortsatt betydelig ut fra resten landet, og vi venter at disse byene også vil skille seg ut når 2023 er omme. I Norge ellers er bildet et annet og de fleste områder vil ende rundt pluss minus-null når året er omme, sier Lauridsen.

Hele pressemeldingen kan leses her.

Powered by Labrador CMS