Søges første brannbil fra 1957 foran det gamle Handelslaget på Tangvall.

Vil overføre Søgnes eldste brannbil til Søgnerutas venner

Publisert

Søgnes første brannbil, en 1958-modell, ble faset ut av beredskap i 1986. Den har i tiden etter dette blitt ivaretatt av foreningen Søgnerutas venner. Den gamle brannbilen ble på et tidspunkt avregistrert, men nå ønsker foreningen å få skilter på bilen igjen.

Statens vegvesen krever da en fullmakt fra bilens formelle eiere, og i den forbindelse foreslår nå kommunedirektøren at eierskapet overføres til Søgnerutas venner.

I 2019 ble det inngått avtale mellom foreningen og Søgne kommune om lagring og garasjeplass for den gamle brannbilen og Søgneruta, og det var på det tidspunkt Søgne kommune som var formell eier av brannbilen. Eierskapet i dag er Kristiansand kommune, og det er på denne bakgrunn kommunedirektøren nå foreslår å overføre eierskapet til den lokale foreningen.

KBR har i en uttalelse kommentert at det ikke er viktig at det er kommunen som eier bilen, og de anbefaler derfor overføring til Søgnerutas venner med et forbehold om at kjøretøyet tilbakeføre til kommunen dersom foreningen opphører.

Kommunalutvalget i Kristiansand kommune skal behandle saken 14. mai og bystyret får saken til endelig avgjørelse i sitt møte 29. mai.

Powered by Labrador CMS