Dagens bro til Indre Daudmannsholmen hvor radaroperasjonsbygget som i dag kalles «Steinhuset» ligger sees til venstre i bildet. På toppen av Daudmannsholmen vises det fremtidige radarmonumentet som blir en replika av den tyske, unike radaren som sto her under krigen. Denne var den eneste av sitt slag i Norge, og det var kun tre av disse i hele verden.

Nok en ny bro på Flekkerøy?

Publisert

I løpet av vinteren sender vi en søknad til Kristiansand kommune om byggetillatelse og nødvendig finansiering, så må vi ta alt videre derfra, sier Frode Stokkeland til N247.

Den fremtidige gangbroa ut til selve Daudmannsholmen.

Tunnelen

Han er med i prosjektgruppa i Flekkerøy Vel, og søknaden handler om å bygge ei ny bro fra Indre Daudmannsholmen og ut til den ytterste med samme navn.

- Denne broa blir litt lenger enn den som ble lagt ut til den indre i 2019. Vi snakker om rundt 30 meter, sier Stokkeland.

Ser man bort fra den bitte lille broa, eller kall den gjerne for en «overgang» over ei veldig smal dige ute på Kårholmen, kan Flekkerøy med tid og stunder kanskje smykke seg med hele fem broer som stikker ut fra øya og videre mot små holmer. Vel og merke hvis søknaden får en positiv utgang.

Midt på 1980-tallet begynte en gruppe beboere å drøfte om øya skulle få fastlandsforbindelse. I månedene og årene som fulgte ble det heftig diskutert blant folk flest, og etter en solid avstemning viste det seg at rundt 65 prosent var for å lage ett hundre meters dypt hull under Vestergabet.

15. august 1989 kjørte den første bilen gjennom Flekkerøytunnelen.

Broa til friområdet Paulens Geiderøy. Foto: Flekkerøy bølgepadlere.

Første broa

I kjølvannet av alle diskusjoner og møtevirksomhet, og når man så konturene av avstemningen, ble broa over Skibbusundet til Geiderøya bygget allerede året før tunnelen åpnet. Det var her ute det største fiskemottaket og rekefabrikken holdt til, og det var på det idylliske stedet at det ble planlagt for videre industri. Med årene startet den ene bedriften etter den andre opp, og mang en øyboer fikk seg jobb på Geiderøya.

Etter at tunnelen så dagens lys, har innbyggertallet mer enn fordoblet seg. I dag bor det rundt 3.700 mennesker på øya. I takt med utbyggingen, trengtes det ei «opprydding» inne i de store skogene på både Østerøya og Vesterøya. En flott gjeng med pensjonerte mannfolk har blant annet vært med på å pynte opp både ut mot Krageviga og mot «Daudmanns». Ellers er det flotte turstier ut mot blant annet Anstens fyr, mot Asperøya og rundt Flekkesundet for å nevne noen.

Broa ut til Vragholmen som nå blir badeplass og friområde. Under bygging av Flekkerøy Bygg. Ferdigstilles i oktober i år.

Andre og tredje broa

Den andre broa som ble bygget ble lagt inne i Kirkesundet, eller over mot «Paulens Geiderøy» som den ble «døpt» ei gang på 1990-tallet. På den tiden da det ble bygget flere hytter og skibbuer. Den tredje broa ble bygd i 2019. Den dagen stilte musikantene i Flekkerøy skolemusikkorps opp ute ved Indre Daudmannsholmen, og det var folkevandring utover i Mæbøskauen.

Den fjerde broa er lagt, men ikke helt klargjort ennå.

- Den går fra det nye leilighetskomplekset i Vragesløyfen og over til Vragholmen hvor det blir laget en koselig badestrand som er for alle som måtte ønske seg en dukkert i Mæbøfjorden, sier Frode Stokkeland som er både spent og veldig positiv til at den femte broa en dag kan se dagens lys på Flekkerøy.

- Det hadde vært utrolig gøy å få ei bro over til selve Daudmannsholmen. Her kommer det turfolk også langveis fra, og når været spiller på lag, er det veldig mange som benyttet seg av nettopp denne delen av Flekkerøy, sier Stokkeland til N247.

Broa over til Geiderøya var den første broa og ble bygget i 1988, det vil si året før tunnelen kom i 1989.
Powered by Labrador CMS